Контролиране на дейността в управлението на фирма


Категория на документа: Други


ИЗВОДИ:
1. Необходимо е да се определи бюджет и да се подготви програма за провеждане на по - ефективни маркетингови комуникации.
2.Назначаване на маркетолог.
Благоприятни възможности
Заплахи
1.Стабилизиране на макроикономическите условия в страната и повишаване на стандарта на живот.
2.Възможност за проникване на нови пазари. Разширяване на географския пазар.

ИЗВОДИ:
1.Подобряване на обръщаемостта на финансовите средства и повишаване гаранциите по вземанията на организацията.
2.Максимално разширяване на асортимента в складовите наличности.
1. Тромавост на банковата система. Трудност при получаването на кредити.
2.Поява на по - евтини изделия.
3.Поява на нови и силни конкуренти.
4.Невъзможност да се справи с пазарните промени и спад в търсенето във фирмените магазини в страната.
ИЗВОДИ:
1.Да разшири контактите си с вече познатите фирми и да създаде нови партньори в страната и чужбина.
2.Максимално повишаване на качеството.
3.Увеличаване на финансовата стабилност на организацията.
4. Непрекъснато следене на тенденциите на пазара.

Приложение 2.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролиране на дейността в управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.