Копривщица


Категория на документа: Други


- Реставриране и преиздаване на стари книжни издания;

- Проучване, реставриране, консервиране и експонация на иконите, които се съхраняват в Дирекция на музеите и църквите.;

- Проучване, реставриране и компютърна обработка на архивите съхранявани в Дирекция на музеите и църквите. Изкупуване на снимки, спомени и др. материали за миналото на града;

- Финансиране на проучвания на историята (включително архиологическо проучване на целия район), културата, етнографията и фолклора на Копривщица и учредяване на конкурс за най-добри изследвания. Община Копривщица;

- Създаване на интернет страница на музеите и културните
Забележителности.

Цел 3: Подновяване на съществуващите музейни експозиции, разширяване на музейната мрежа и оформяне на градски архитектурни ансамбли.

- Създаване на "улица на занаятите - музей на открито" в зона определена от ПУП;

- Създаване на музей на образованието и дарителите;

- Създаване на църковно-исторически музей и лапидариум за стари надгробни паметници и кръстове;

- Създаване на музей "Маджарова къща";

- Създаване на музей на открито на овчарствоти и всички производни занаяти в околностите на града в зона определена от ПУП

- Създаване на музей на традиционното облекло (носии);

- Подновяване на съществуващите музейни експозиции и внедряване на интерактивни методи за представяне на историята, културата и традициите;

- Изготвяне на интерактивни програми за представянето на Копривщица, музеите и паметниците на културата, и обучение на интерпретатори;

- Реконструкция и реставрация на паметници на културата и храм "Св. Николай";

- Проучване на развитието на гр. Копривщица и изготвянето на интерактивен макет на града;

- Внедрявана на система за художествено осветление около основните паметници на културата и архитектурните ансамбли;

- Изграждане на център за познавателен и фолклорен туризъм;

- Разширяване на дейността на съществуващата художествена галерия в Национална - "Възраждането на България", оформяне на дворното пространство като склуптурен парк и организиране на пленери.

Както всяка година, така и за 2013 година Община Копривщица изготвя културен календар за предстоящите културно-исторически събития:

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

- на 06.05.2013 г. ще се състои Гергьовско веселие с участието на международен танцов фестивал.

КУЛТУРНИ ИЗЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

- на 01 .03.2013 в НЧ "х.Н.Д.Палавеев" ще бъде отбелязан денят на самодееца;

- на 03.03.2013 със съдействието на Община Копривщица и Регионален клуб "Традиция "Копривщица с възпроизвеждане посрещането на руските войски в Копривщица ще бъде отбелязан Националния празник на Р.България и 135-годишнината от освобождението на България.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Копривщица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.