Кормилни системи на автотранспортната техника


Категория на документа: Други


Кормилна система на автотранспортната техника.

1. Обяснява предназначението на кормилните системи и на основните им части - кормилно колело, кормилна колона, кормилен механизъм, усилвател, кормилни щанги и лостове, кормилен трапец.

Кормилната система е всичко онова, което свързва кормилото с колелата, за да осъществи завиването на автомобила при команда от водача. Кормилото, намиращо се в интериора на колата, е свързано чрез чупещ се кормилен механизъм към кормилна рейка. Системата с рейка и пиньон е най-популярна в съвременните автомобили като начин за превръщане на въртеливото движение в линейно, което да завива колелата наляво и надясно. Кормилните рейки биват механични и хидравлични. Почти всички съвременни автомобили имат хидравлични рейки, намаляващи значително физическото усилие необходимо за завъртане на волана. Те са по-скъпи защото се задвижват от хидравлика - цяла система, изискваща хидравлична помпа, хидравлична течност и казанче за хидравлика. Кормилните накрайници са частите, които свързват краищата на рейката с шенкела.

2. Описва:
2.1. Общото устройство на кормилните системи и на основните им части.

Предназначение - да улеснява промяната движението на автомобила. Елементи на кормилната уредба-кормилно управление - състоящо се от волан (кормилна колело), кормилен вал, понякога в края на вала има кардан-кормилни механизми - червяк с ролка, червяк със зъбна рейка, винт с гайка, зъбна рейка, винт със зъбна рейка-кормилно задвижване - кормилен трапец състоящ се от хевел, шенкелен болт, шенкелна ос, надлъжни рамена и напречно рамо Предавателно числа на кормилното управление - "i" и представлява отношението между ъгъла на завъртане на хевела спрямо ъгъла на завъртане на кормилното колело. За леки автомобила е 12-20, товарни - 15-25. Второ предавателно отношение на трапеца е функция от дължината на надлъжните и напречните рамена 0,75 - 1,1-1,2Общото предавателно отношение е произведение от първото по второто предавателно отношение. При завой двете колела на един мост изминават различни пътища. За да може автомобила сигурно да следва траекторията на завиване.

2.2. Видовете и конструктивните особености на кормилните системи и на основните им части.

• без усилвател, с хидравличен или пневматичен усилвател;
• с ляво или дясно разположение на волана;
• с предни, със задни управляеми колела или всички колела да са управляеми.
Видове кормилни механизми: те могат да бъдат:
• червяк-ролка;
• зъбна рейка;
• червяк-сектор ;
• винт-гайка-рейка-зъбен сектор.

2.3. Условията на работа и изискванията към кормилните системи и към основните им части.

• надеждност и здравина;
• стабилно праволинейно движение;
• добра маневреност и управление с малки усилия;
• минимално странично плъзгане на колелата в завой.

2.4. Конструктивните материали и изработването на основните възли на кормилните системи.

3. Обяснява:
3.1. Икономичност на автотранспортна техника - горивна и енергийна.

Икономичността на автомобила се определя от способността му да изразходва най-малко горивосмазочни материали и гуми, да има най-малки разходи за техническо обслужване и ремонт, разходи за издръжка на персонала (водачи и специалисти по поддръжане техническото състояние на автомобила), разходи за поддръжка на сградите, в които се съхраняват автомобилите, и т. н.
Горивото е важен експлоатационен материал, който автомобилът озползва в големи количества при транспортната работа. Стойността на горивото представлява 15 до 20 % от всички разходи при превозване на пътници и товари. Това налага то да бъде използвано максимално ефективно, да не се допуска неоправдан преразход и загуби. Разходът на гориво зависи от кострукцията на автомобила, от техническото му състояние, пътните и климатични условия, а така също от квалификацията на водача и от организацията на транспортния процес.

3.2. Икономическа характеристика.

Q - разход на гориво

4. Обяснява:
4.1. Диагностика на системите за управление.

• Увеличен свободен ход на кормилното колело - извършва се проверка с ъгломер като допустимите норми са свободен ход около 24˚. Увеличения свободен ход може дължи на: неправилно или разхлабено закрепване на кормилния механизъм и кормилната колонка; износване на работните двойки и лагери в механизма; разхлабване на съединенията на кормилния трапец; износване на сферичните шарнири; износване на шенкелните втулки и болтове
• Съпртивление на завъртане на кормилното колело - прави се проверка с динамометър като се измерва силата необходима за завъртане на кормилното колело от праволинейно до крайно ляво и дясно положение. Увеличеното съпротивление може да се дължи на: износване на работните двойки или на лагерите в кормилния механизъм; износване в сферичните шарнири; стегнатост в кормилния механизъм (работна двойка или лагери); лошо мазане на механизма и шарнирите
• Закрепване на кормилния механизъм - почиства се и се оглежда; при необходимост скрепителните елементи се притягат
• Хлабини в кормилния механизъм - проверяват се чрез преместване на кормилното колело. Увеличените хлабини могат да се дължат на: неправилно закрепване на механизма; износване на работните двойки или лагери; разхлабване на съединението на хебела
• За нормална работа на кормилната система ежедневно трябва да се проверява хлабината на кормилното колело. Свободния ход на кормилното колело не трябва да бъде повече от 16° . Причината за увеличаване на свободния ход на кормилното колело са хлабините, които се получават от износването в кормилния механизъм и шарнични съединение на кормилния трапец в кормилния механиъм се регулира хлабината в лагерите и зацепването м/у червяка и ролката.

4.2. Техническото обслужване на системите за управление.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кормилни системи на автотранспортната техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.