Корозия на елементите на корабните корпусни конструкции


Категория на документа: ДругиВВМУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"

МОРСКО ДЕЛО

РЕФЕРАТ

КОРОЗИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КОРАБНИТЕ КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ

Изготвил : Лефтер Недялков Проверил : ст. лейт. ас. Т. Коритаров
Специалност: Корабоводене
Фак. № : 135313

ВИДОВЕ КОРОЗИЯ

Корозията на материалите е процеса на тяхнтото саморазрушаване в следствие на физико-химични взаимодействия с околната среда. Това са всички хетеро-генни реакции, протичащи на границата между метала и средата. В зависимост от преоцесите на протичане, корозията се разделя на три вида.

-химична

-електрохимична

-биохимична

В зависимост от разпространението си се разделя на 8 вида: обща, галванична, междукристална, питинг (язвена, надлъжна), зърнеста, избирателно разяждане, ускорена корозия, корозия под напрежение (крекинг).

За корабните конструкции корозията бива основно двата типа: обща корозия и питинг корозия

Общата корозия е по често срещаната от двата типа. Появява се под формата на ръжда по незащитените и необработени вътрешни повърхнини на кораба. Развива се постепенно, изглежда равномерно по дълбочина. По металната повърхност се образуват анодни и катодни зони, поради разликите структурата на метала. Тези зони постоянно се свива и разширяват, което води до корозия по повърхността на метала.

Питинг корозията се описва като шупла с диаметър (d) по-малък или равен на дълбочината на шуплата. Питинга е локална (местна) форма на корозия и обикновенно се разраства в посока на гравитацията. Язвеното петно се "самогенерира" започвайки от примеси в метала, от люспи, отлагания или някакъв друг вид нехомогенност. Специална форма на питинг корозията е така наречената growing корозия или надлъжна корозия.

Когато язвите са издължени, този тип корозия се нарича язвена. Появява се в местата на пресичане на различни конструкции или в места където се събира или тече вода.

Корозия под форма на нарези може да се появи по вертикално разположени елементи и прегради.

-корозия по палубата

-корозия от "активни товари" (агресивни товари)

-корозия от теч на вода

-корозия от механични удари при товаро-разтоварни операции (наранява се боята и метала и корозирането започва)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА КОРОЗИЯТА

Веднъж появила се върху конструкциооната стомана, корозията започва да се развива. При наличие на солена вода при корабите, съществуват фактори, които образуват корозивна среда във вътрешността им. Всички кораби са подложени на корози, но нейната степен на разположение, зависи от фактори като;

-тип на товара

-температура
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корозия на елементите на корабните корпусни конструкции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.