КП по подземно строителство


Категория на документа: Други


I.Общи сведения за минната изработка

1. Кратки сведения за минната изработка :

Травербан - Представлява подземна минна изработка, която няма пряк излаз на земната повърхност. Големината и формата на напречното сечение се определят в зависимост от якостта на скалите, мощността на пласта и работещите машини в изработката.

Изходните данни са представени в заданието на възложения проект. Характерно за рудника е че няма да бъде опасе по газ и прах, а също така и якостта на скалите.

Категорията по пробиваемост К = 7 в горнището и долнището на пласта.

Наклона на изработката =5 , а дължината L = 140m.

Извозните съдове в експлотационния период ще са ВНР-1,7 и акумолаторни локомотиви ЕРА-12.

Дебита на въздуха е : Q1= 70 m /min. ;

Месечната скорост на строителството С =80 m/мес.

Безопасни разстояния от стените на изработката до стените на транспортните съдове по задание са b = 25 cm ; b1=20; i =70 cm.

kx = 1,14 - коефицент на корелация ; Р = 0,55 MPa.

II. Определяне на напречното сечение на изработката

1.Избиране формата на напречното сечение. Големината и формата на напречното сечение се избират в зависимост от якостта на скалите и транспортните съдове които ще се намират в изработката.

1.1Определяне коефицента на якост по Протодяконов:

f = 21,28 - 1,28K

f = 21,28 - 1,28.7 = 12,32

Коефицента на якост по Протодяконов f = 0,3 - 20. По направените до тук изчисления за съответния рудник f = 12,32;

1.2. Технически данни за извозните съдове:

Марка Вместимост Размери коловоз маса

Локомотив/

вагонетка (m )

Дължина

cm Височина

cm Ширина

cm mm kg

ЕРА-12 - 330 132 100 600 4500Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
КП по подземно строителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.