Кратки лекции по изкуствен интелект


Категория на документа: Други


Изкуствен интелект

Тема 1.

Интелигентен агент - система, която усеща своята среда и предприема действия, които увеличават шанса й за успех.
Изкуствен интелект - наука за дизайн на интелигентни агенти.
Цел на изкуствен интелект - комп. да прави неща, които поне за момента хората правят по-добре.
Мисли - да подпомогнат избора на подходящи действия.
Дейност на мозъка - информационна обработка.
Научни дисциплини - математика, психология, лингвистика, комп. инженерство.
Баща на изкуствения интелект - Джон Маккарти (1956г).
Изкуствен интелект - "наука за създаване на интелигентни машини" и по-специално интелигентно компютърни програми.
Недостатък на изкуствения интелект - име на обект на изследване = име на научна област.
Естествен интелект - нещо реално, а изкуствения не предполага реалност

Синтетичен интелект - има качества, близки до естествения;

Подходи:

Какво ще дефинираме: мислене/действие ;

Как ще оценяваме успеха на с-мата: човешка интелигентност / рационалност

Човешко
Рационално
Мислене
Познавателна наука - как мислят хората ; но не и по какъв начин.
Закони на мисленето - логика, силогизми ; език за представяне на знания и методи за разсъждения.
Действие
Тест на Тюринг - бихейвиористи (интерес от резултатите)
Агентен подход ("умствена стъпка"), подходящо действие в дадена ситуация (с определени знания).

Логическо разсъждение - не изчерпват рационални действия.
Рефлексно действие - по-бързо действие.
Агентно-ориентиран подход:
- по-общ и гъвкав;
- разнообразни режими на поведение;
- агенти - възприемат информация от средата посредством сензори и изпълнителни устройства (ефектори)
Агентно-ориентирано дефиниране на областта:

ИИ - познавателна инженерна област.
Основни елементи на ИИ:
- интелигентно поведение - познание и анализ на околната среда;
- интелект - дейностите, които ще се извършат;
- интелектен агент - система, която притежава интелект и интелигентно поведение.
- Научна цел -
- Инженерна цел - 2 насоки - предсказване и изграждане.
Тема 2.

Интелектни агенти - принципна възможност за синтез на интелектни агенти.
Теорема на Гьодел - вътешната непротиворечивост на една с-ма не може да се докаже със средствата на самата с-ма.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кратки лекции по изкуствен интелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.