Кратки лекции по изкуствен интелект


Категория на документа: Други


Цели на ИИ:
Основни цели:
- Да се създаде копие на човешкия интелект;
- Да се решат задачи, изискващи интензивни знания;
- Да се създаде интелигентна връзка м/у възприемане и действие;
- Да се подобри комуникацията човек-човек ; човек-компютър ; комп - комп;
Инженерно-базирана цел:
- Разработване на концепции, теории и практики за създаване на интелигентни машини;
Научно-базирана цел:
- Разработване на концепции, механизми и речници за разбиране на биологичноо интелигентно поведение;
Подходи при ИИ:
1) Знаков (Символен) - Хипотеза на Алън Нюел - вътрешната структура на един агент се представя символно.
2) Поведенчвски (Числов) - Хипотеза за пораждащата функционалност.

Знаковият подход моделира глобални аспекти на поведението.
Мрежа от изкуствени неврони - преработва непрекъснати символни сигнали и е свързан с ефекторите.
Двата подхода не си противоречат, а се допълват.
Техники на ИИ:
- Описание и избор;
- Редукция на цели;
- Удовлетворяване на ограничения;
- Търсене в дървовидна структура;
- Генериране и тестване;
- Системи, базирани на правила;
Подобласти на ИИ:
- Пространството на състоянието и алгоритми на търсене на решения;
- Експертни системи;
- Вероятностни мрежи;
- ???Размити сметки;
- Невронни мрежи;
- Теория на интелигентното поведение;
- Генетично програмиране;
Основни понятия:

Агент - действа в околната среда чрез различни сензори.

Експертна система - човек оператор и съответстващ компютър.

Поведение - взаимодействията м/у интелигентни агенти и средата.

Модели на наблюдавано поведение:
- Модел ниво знания (Защо);
- Модел знаково ниво (Как);
- Класификационен модел (Какво);
Мисъл - представата за даден обект.
Действие - дейности на даден обект.
Един агент трябва да притежава:
- сетивни и двигателни способности - пряк контакт със средата;
- интелектуални способности - абстракции (обобщения);
Основни компоненти на интелигентното поведение:
- перцепция - възприемане, интерпреиране, представяне на сензорна информация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кратки лекции по изкуствен интелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.