Кратки лекции по изкуствен интелект


Категория на документа: Други


- действия - представяне на изпълнителните органи на агента с цел промяна на средата.
- разсъждаване - обработка на информация с цел решаване на възникнал проблем.
Емулационен модел: Как?

Три нива:
- физическо - предметите от предметната област и процесите, извършвани от тях;
- лингвистично - обектите получават имена и се описват взаимовръзките м/у тях;
- понятийно (концептуално) - всяко понятие или конструкция от понятия показва взаимовръзките м/у отделните обекти;

Тема 3.

Символни системи.
Символ - реална същност, съдържаща 3 свойства : синткасис; семантика, прагматика
Триъгълник на Фреге:

Знакът обозначава понятието и указва обекта.

Понятието определя обекта.
Видове с. системи:
1) формални - Синтактични и Трансформационни правила.
2) Физически:
- вход - възприемане на информация от външната среда чрез сензори и изход към тази среда чрез ефекори.
- памет - съхраняване на символни структури.
- средства за обработка - обработка на физически представени символи.
- механизми за управление - обработка на символни структури от паметта и средствата за вход и изход.
- хипотеза за физическа символна система (Алън Нюел) - притежава необходимите и достатъчни средства за осъществяване на интелигентно поведение.
- машина на Черч Тюринг - компютър с неограничена памет

Епистемологичен модел (Алън Нюел)

Ниво
Медиум
Ниво на знанията
Знания
Знаково
Архитектурно
Знаци (символи)
Двоични вектори
Логически елементи
Елетрически вериги
Двоични константи
Електрически ток
Електрически елементи
Електрони
медиум - обозначава се средата, подлежаща на обработка.
компоненти - осигуряват първична обработка на медиума.
композиционни закони - свързсват отделните компоненти.

Тема 4.

Търсене ( Search)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кратки лекции по изкуствен интелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.