Кратки лекции по изкуствен интелект


Категория на документа: Другитърсене - избор между няколко алтернативни действия и последователността от тях като техника за синтез на агенти.
търсещи агенти :
- възприема състоянията на средата;
- формулира своята цел;
- формулира задачата, която трябва да реши;
- да търси и да намира елемнти;
- да намери решение;
подходи при формулиране на задача - пространство на състоянията, пространство на задачата;
формулировка на целта - множество от състояния на средата, в които се удовлетворяват желанията и свойствата. То включва:
- описване на крайната или целевата ситуация;
- игнориране на др. аспекти, които не оказват влияние;
- формиране на целеви тест;

формулировка на задачата - Основни компоненти :
- състояния - "моментни снимки" на средата
Какво съдържат състоянията ?
- каква инф. да се извлича;
- как да се представят състоянията;
- какво е нивото на абстракция;

Какво представляват действията ?
- абстрактно действие - комбинация от реални действия.

Определяне на задача чрез :
- начално състояние
- множество от възможни действия
- целеви тест
- функция на цената на пътя

Качество на търсене
- намерено решение
- дали е оптимално
- цена на търсене (време и памет)
- тотална цена на търсене

Възли - структура от данни - формално представяне на състоянието и връзките към другите възли.

Видове задачи :

- детерминирани (напълно наблюдаеми). При тях има едно начално състояние, знае се кое е следващото състояние.
- ненаблюдаеми - търсещия агент не знае къде се намира решението

И при двете решението е последователност от действия.
- недетерминирани (частично наблюдаеми). При тях сензорите осигуряват инф за текущото състояние и решенията на такива задачи представлява съвкупност от планове.
- изследователски задачи - напълно непознато състояние ( търсещият агент действа онлайн )

Насочено търсене :

Евристика - критерии за вземане на решения
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кратки лекции по изкуствен интелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.