Креативен мениджмънт и инетелектуална собственост


Категория на документа: Други


Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"
Катедра "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА

по

КРЕАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
( Магистри)

Специалност: Предприемачество и иновации (Маг.)

Фак. номер:

Лектор:

Русе, 2013/2014

1. задача: Да се разработи концептуален авторски проект за изграждане на оганизационна (корпоративна) култура в новосъздавана динамична фирма - корпорация на знанието. За целта да се представи кратък концептуален план :

3.1.Визия и стратегия - като холистична (глобална) картина, картина "на

едро", пораждаща емоционална привързаност.

Как ще се осъществи трансформация на визията като споделен и траен

мотивиращ фактор?

3.2.Дефиниране на Цел, приоритети и задачи на организацията - по Никос

Муркоянис.

3.3.Как ще се отчетат : човешкият фактор и адаптацията му?

3.4.Как ще се мобилизират и оползотворят факторите на егономиката?

3.5.Как ще се прилагат принципите на Метамодела на Невро-лигвистичното

програмиране (НЛП)?

3.6.Планиране, изпълнение и следване на основни стратегии на духа и

морала?

3.7.Приложимост на идеите на Ричард Брансън за "Капитализъм 24 902"?

Забележка: Задачата може да бъде изпълнена индивидуално или в екип.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Креативен мениджмънт и инетелектуална собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.