Кризисен мениджмънт в телокомуникационна компания


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема: Кризисен мениджмънт в Мобилтел ЕАД

Автор: Пламен Маджаров
Фак № УЧР49

Бургас
2014

Съдържание:

1. Анализ и оценка на състоянието на фирмата и обосновка на необходимостта от промяна - стр.3

1.1. Анализ на външната среда на мобилния оператор - стр.3
1.2. Анализ на вътрешната среда на мобилния оператор - стр.9

2. SWOT-анализ (Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats) -

стр.10
3. Матрица на Ансофф - стр. 13

4. Полза от SWOT анализа - стр. 15

5. Критична оценка - стр. 17

6. Литература - стр. 19

Мобилтел е българско дружество първоначално регистрирано през 1994 година. През юли 2005 година Таг Тел придобива 100% от капитала на Мобилтел, а през ноември същата година се влива в Таг Тел и дружеството променя наименованието си на Мобилтел ЕАД.

Aнализ и оценка на състоянието на фирмата и обосновка на необходимостта от промяна

Въз основа на системен анализ и синтез на силините и слабите страни на организацията, ще изведа основните причини, обуславящи необходимостта от промяна. Изучавайки особеностите на вътрешната среда на фирмата, върху която ще въздеиствам, посредством мероприятия, придаващи гъвкавост и същевременно стабилност, устойчивост и функционалност на структурата на дружеството. В заключение ще проведа контрол на постигнатото чрез критичен анализ и оценка на препоръчаните от мен действия.

Анализ на външната среда на мобилния оператор M-TEL

1 2

3 4

5 6

7 8

Смущение

Основна причина за необходимостта от промяна в М-Тел са заплахите, свързани с външната среда на фирмата, които са следните:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кризисен мениджмънт в телокомуникационна компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.