Курс по латино и спортни танци за любители-начинаещи


Категория на документа: Други


Паричните средства за осъществяването на курса ще бъдат осигурени от лични средства в размер на 2 500 лв, които ще бъде компенсирани от таксите на участниците в курса (20 участници). Таксата се заплаща при записване и за целият период на курса.
Разходи
Приходи
Наем на зала
600 лв/ 3 месеца
Такса на човек
180 лв
Режийни
150 лв/ 3 месеца


Хигиенни разходи
150 лв/ 3 месеца


Разходи за реклама
400 лв


Разходи за РЗ*
1 200 лв/ 3 месеца


ОБЩО:
2 500 лв
ОБЩО:
3 600 лв.

Крайна печалба: 1 100 лв
* Разходите за РЗ са сформирани по следния метод: 2 преподаватели Х 200 лв./ месец

13. Оценяване ефективността на курса
Оценяването ефективността на курса ще бъде извършено по два метода:
* Попълване на анкетни карти от участниците преди началото (Анкетна карта I) и след края на курса (Анкетна карта II)
* При желание от страна на участниците в курса, те могат да вземат участие в състезание за аматьори по латино и спортни танци на местно ниво
* Попълване на анкетна карта от инструкторите след края на курса (Анкетна карта III)
14. Раздел приложения

14.1 Анкетна Карта I
1. Откъде научихте за "Rio Dance Studio"?
А) флаери
Б) интернет
В) вестници и списания
Г) приятели
Д) друго (моля посочете)...................................................................
2. Моля опишете накратко очакванията си от курса:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Занимавали ли сте се с латино и спортни танци преди?
А) да
Б) не
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курс по латино и спортни танци за любители-начинаещи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.