Курс по латино и спортни танци за любители-начинаещи


Категория на документа: Други


Б) не

9. Бихте ли ни препоръчали на приятели?

А) да

Б) не

14.3 Анкетна карта III

1. Смятате ли че локацията на курса е удачна?

А) да

Б) не

2. Смятате ли, че часовете и датите за провеждане на курса са удачни?

А) да

Б) не

3. Смятате ли, че формата на завършване на курса е удачна?

А) да

Б) не

4. Смятате ли, че поставените цели и задачи бяха изпълнени?

А) да

Б) не

5. Смятате ли, че предварително изготвената програма е подходяща за типа курс?

А) да

Б) не

6. Има ли нещо в този курс, което бихте променили? Какво е то?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14.4 Рекламен флаер

14.5 Грамота за успешно завършен курс

15. Източници на информация
http://www.prettydancehall.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=27
Гюрова В., Андрагогията в шест въпроса. C., 2011
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курс по латино и спортни танци за любители-начинаещи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.