Курсов проект по АCT2


Категория на документа: Други


РУ "Ангел Кънчев"
Катедра " Електроника"

КУРСОВ ПРОЕКТ
по Аналогова схемотехника 2

Изготвил: Силвия Анастасова Гордеева
Ф№ 103666
Специалност: Електроника
Група: 5, Задочно обучение

Проверил: .........................
/ доц. А. Манукова /
Оценка:..............................
Дата на предаване:

Задание № 10
Тема: Да се проектира нискочестотен предусилвател - смесител
1. Изходни показатели: товарно съпротивление RL = 64 Ω;

изходно напрежение UL = 1V .
2. Входни показатели:

Вход 1: сигнален генератор с напрежение ES1 = 500mV и вътрешно съпротивление RS1 = 2kΩ, входно съпротивление Ri1 ≥ 5kΩ;

Вход 2: сигнален генератор с напрежение ES2 = 5mV и вътрешно съпротивление RS2 = 200Ω, входно съпротивление Ri2 ≥ 10kΩ;

Вход 3: сигнален генератор с напрежение ES3 = 50mV и вътрешно съпротивление RS3 = 5kΩ, входно съпротивление Ri3 ≥ 6 kΩ;
3. Честотна лента B = 10 ÷ 10 000 Hz при честотни изкривявания M ≤ ±0.4 dB .
4. Коефициент на хармонични изкривявания : kh ≤ 0.6 % .
5. Температурен обхват ∆t = - 10 ÷ + 400 C ;
6. Индивидуално и общо регулиране на усилването;
7. Честотни корекции ± 15 dB .

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Нискочестотният предусилвател-смесител се състои от следните стъпала: предусивател, смесител, тон коректор и крайно стъпало.

Предусилвателният блок се изгражда от три подблока, като всеки един подблок съответства на предусилвателното стъпало в съответният вход. Предусилвателните блокове са свързани непосредствено към източниците на сигнали, тоест те се явяват първите блокове в моногостъпалната схема. На входовете на предусилвателните блокове се подават сигнали с малка амплитуда и те ги усилват, изключително важно е те да внасят малки шумове и изкривявания , защото внесеният от тях шум сумира към входният сигнал и в последствие се усилва от следващите стъпала. За тази цел се избират операционни усилватели с малък собствен шум - NE 5534 и инвертираща схема на свързване, която се характеризира с нисък собствен шум. Поради тези мерки се предпочита по голямата част от усилването на схемата да се осъществява от предусилвателните стъпала. За нелинейните изкривявания не са предприети схемни мерки, тъй като усилвателните елементи не са натоварени по мощност и работят в линейните участъци на своите характеристики.

Смесителния блок има за задача да смеси сигналите получени на изходите на всеки предусилвателен блок. Той е реализиран като сумиращ инвертиращ усилвател с три входа, като на всеки вход има потенциометър, посредством които може да се регулират амплитудите на входните сигнали тоест индивидуално регулиране на усилването на всеки един от каналите. Всеки един от входовете на смесителя се характеризира със собствен коефициент на усилване, зададено от дълбочината на отрицателната обратна връзка на съответния вход. Избрана е инвертираща схема на свързване на операционният усилвател с цел да се внасят по-малки шумове от смесителя, а самият операционен усилвател е избран тип NE 5534 по същите съображения.

Тонкоректорният блок е електрическа верига, чрез която се изменя честотоната харектиристика на сигнала. Той е включен на изхода на смесителя посредством потенциометър, който служи за общо регулиране на усилването на нискочестотният усилвател. Изменението на нискочестотната харектеристика се състои във възможността за понижаване или повишаване на усилването в областта на ниските и високите честоти. Това изменение се осъществява посредством два потенциометъра като единият изменя усилването в областта на ниските честоти. Избрана е схема на пасивен тонкоректор с оглед на опростяване на схемата на проектираният усилвател.

Блокът филтри също е реализиран с операционни усилватели, всеки един от двата входни канала да се раздели в три отделни честотни ленти. В предложената схема от се използват два индентични трилентови филтъра за филтриране на сигнала подаван към лявото и дясното озвучителни тела. Целта е двата високоговорителя да възпроизвеждат с еднакво звуково налягане всички честоти в честотния диапазон.

Крайното стъпало е блок чрез който се осигурява необходимата изходна мощност на проектираният усилвател. Изходната мощност е зададена косвено в заданието посредством амплитудата на изходният сигнал и големината на товарното съпротивление. Този блок усилва само по ток, за да внася минимални нелинейни изкривявания този блок е обхванат от сто процентова отрицателна обратна връзка, тоест няма усилване по напрежение. И този блок се реализира на базата на операционен усилвател. Ако изходният ток надвишава допустимият на операционният усилвател, се използва схема за увеличаване на изходният ток на операционният усилвател. По този начин се осигурява необходимият ток, а от там и необходимата изходна мощност.

СЪСТАВЯНЕ НА БЛОКОВАТА СХЕМА

Разпределяне на усилването по стъпалаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по АCT2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.