Курсов проект по електронен бизнес


Категория на документа: Други


Електронен Бизнес

Протокол №4 : Реализиране на проект за електронен магазин

Понятието e-business е свързано с организирането на основните бизнес процеси чрез прилагане на интернет технологиите. Електронната търговия е форма на организация на електронния бизнес, осъществяваща широко разнообразие от бизнес дейности по електонен път вместо на хартия. Това е форма на размяна на стоки и услуги, чрез използване на комуникациите за организиране на технологичните търговски процеси - заявка, доставка, плащане, сервизно обслужване. Поради обстоятелството че търговията е основна форма на потребление на стоки и услуги, тя има най-висок относителен дял в е-бизнеса. Организационни модели за електронна търговия са: електронен магазин, електронен каталог, електронен търговски център, арендована система, аукциони, виртуален електронен магазин, интегратори на добавена стойност. Тук ще се спрем на първият модел за електронна търговия. Електронния магазин е уебсайт, собственост на търговец или производител, който предлага стоки , приема поръчки, извършват се плащания, експедиция на стоки и други. От гледна точка на технологичните модели за електронна търговия се класифицират следните : Бизнес-Бизнес; Бизнес-Клиент; Бизнес-Администрация; Клиент-Администрация. Използваният технологичен модел в нашата курсова работа е Бизнес-Клиент. Приложенията от този тип предоставят интерфейс от бизнеса директно към неговия клиент. Най-често срещаният пример е сайт за продажби на дребно, предоставящ продукти или услуги на бизнес, които директно могат да бъдат закупени от клиента.

Проекта за електронен магазин , който ще реализираме е за фирма "РИМ" ООД. Дейността на фирмата е насочена към продажба на дребно на луксозни аксесоари - слънчеви очила, часовници и химикали. Седалището на фирмата е разположено в град Варна, като тя притежава верига от магазини в по-големите градове в страната. Фирмата е основана през 1997 година. Първоначално е стратирала с един магзин на територията на град Варна, като с течение на годините непрестанно разширява своята дейност.

Цели на сайта за електронна търговия

Първата стъпка при създаването на фирмен уебсайт е да има ясна представа от какъв сайт се нуждае фирмата и какви цели иска да постигне с него. Сайтът трябва да удволетворява както нуждите на потребителя, така и нуждите на бизнеса. Дефинирането на целите на сайта от практическа гледна точка осигурява поставянето на измерими и постижими цели на проекта. Целите на сайта трябва да са свързани с целите на фирмата и да са реалистични.
Главните цели за създаването на магазина за електронна търговия са :
* Отстояване и подобряване на имиджа на компанията.
* Увеличаване на приходите на фирмата.
* Намаляване на разходите на фирмата.
* Подобряване на обслужването на клентите

I. Отстояване и подобряване на имиджа на компанията.
За да се покаже , че фирмата се развива съвместно с усъвършенстване на технологиите е необходимо да се изгради уебсайт. Имижда се изразява в търговската марка на фирмата. Тя трябва да е ясна в съзнанието на настоящите и потенциални клиенти. Цялостния дизайн на сайта допринася за изграждане и утвърждаване на имиджа на фирмата. Сайта за елетронна търговия трябва да бъде изграден по начин , който уникално го унифицира от други елекронни магазини от същия бранш. Интернет е опция за реклама и изграждане на имидж , като разходите за това се свеждат до минимум. Постигането на тази цел е важна предпоставка за увеличаване на продажбите, понеже директно се отнася до потребителското доверие.

II. Увеличаване на приходите на фирмата
Генерирането на приходи е следващата важна цел. Един от основните модели за постигането й е привличане на нови клиенти. Фирмата достига до клиенти, които се намират извън настоящия географски район , в който тя функционира. Получаването на тази възможност гарантира , че компанията вече е част от световния пазар. Стимулирането на продажби също води до увеличаване на приходите. Чрез сайта имаме възможност да предоставим богата информация за продуктите. Като се доверим на бъдещите си клиенти и им предоставим цялата информация , от която се нуждаят , за да вземат решенние, ще увеличим шансовете си да ни отвърнат със същото доверие и да направят покупката си от нашия електронен магазин. Приходи могат да се получат и от реклама. Тя може да се осъществява чрез рекламни банери , прептарки към други сайтове и т.н. Въпреки че размерът на месечните приходи е относително нисък, добавянето му към другите източници на печалба допринася за превръщането на сайта в печеливш.

III. Намаляване на разходите на фирмата.
Възможността за редуциране на разходите се постига чрез прехвърляне на някои основни елементи от дейността на фирмата в Интернет. Един от начините е чрез намаляване на броя на необходимите хора за функционирането на дейността на фирмата. Това става възможно чрез автоматизиране и усъвършенстване на системата за работа. Например един продавач-консултант може да обслужи само един клиент за единица време, докато един компютърен оператор може да отговори на много повече заявки за същото време. Елетронната търговия ни предоставя възможност за непрекъснато работно време на магазина, което е изключително важно при работа с клиенти от различни географски ширини.
В една фирма разпространяването на рекламни материали е основно перо от нейните разходи , като при това е ниско ефективно и консумира много време. Интернет предлага по-добър и евтин начин за предаване на големи количества информация, като елиминира до голяма степен разходите за разпространение и разпечатване върху твърд носител. В допълнение материали в електронен формат се улесняват методите и способите за тяхната актуализация.
Използването на електронен магазин дава възмоност за затрваряне на някои от нерентабилните клоновете на фирмата , като при това клинетите, които ги посещават няма да бъдат загубени и техните нужди ще бъдат обслужвани от сайта за електронна търговия. По този начин се намалят разходите за наем , заплати , консумативи и други.

IV. Подобряване на обслужването на клентите
Успешния бизнес акцентира върху нуждите на клиентите. Поддръжката на продукта след покупката е стратегия за запазването на доверието на клиентите. Интернет предлага най-доброто за поддръжката на клиента. "Често задавани въпроси " е скция , която осигурява изключително добър начин за подкрепа на клиентите. За да се премахне недоверието на клиентите погади невъзможността да видят продукта преди да ги закупят им се дава възможност след получаване на го върнат ако са недоволни или ако е бил повреден по време на доставката.
Не е необходимо клиентите да чакат на опашка , за да направят своята покупка. Те могат да посещават електронния магазин в удобно за тях време , да сравняват сходни продукти и всичко това у уюта на дома си.
Като се пазят данни за клиентите и техните предпочитания , на базата на предишни покупки и търсения в сайта , могат да се правят адекватни предложения и оферти за артикули , към които биха проявили интерес.

Задачи на сайта за електронна търговия
За създаването на успешен, печеливш и ефективен сайт за електронна търговия той трябва да изпълнява следните задачи: привличане на кленти, предоставяне на клиентите подробна информация за магазина, стоките, които той продава и услугите, които той предлага, осигуряване на удобство при използване , отличаване от конкурентите, популяризиране на фирмата, генериране на повече приходи, автоматизиране на някои от основните процеси, осигуряване на сигурност на личните данни.
* Основното предимсво на сайтовете пред традиционните магазини е тяхната достъпност. Всеки потребител, който има достъп до интернет може да достигне без да се интересува къде физически се намира магазина, който посещава. Но за да бъде възможно това сайта трябва на пъвро място да бъде изграден и организиран качествено и на второ място да бъде добре рекламиран и промотиран, за да може да бъде намерен от потенциалните клиенти. След като вече веднъж сайта бъде популяризиран той непременно започва да привлича нови и нови посетители всеки ден.
* Поради липсата на физически контакт с клиентите в електронния сайт трябва задължително да се предлага пълна и подробна информация за всичко, което би заинтересувало клиента. Например информация за магазина, налични възможни начини за плащане, подробности за доставка, гаранция и условия за връщане на артикули, отговор на често задавани въпроси и др. Наличието на всички тези компоненти носещи информация на клиента спомага за спечелването на доверието на клиента, като по този начин той би бил по склонен да поръча от нашия сайт. Също така поради невъзможността на клента да разгледа дадена стока, към която той проявява интерес сайта трябва да му предлага възможност да получи пълна и подробна спецификация със характеристиките на разглеждания от него артикул, като при това трябва да има и възможност за разглеждане на галерия с подробни снимки представящи продукта от разглични гледни точки.
* Една от най-важните задачи, която трябва да изпълнява сайта за да бъде той успешен е осигуряването на удобство на клентите при използване. Днес в интернет има толкова много и различни електронни магазини,че е немислимо да караме потребителите да се тормозят при търсенето на желания от тях артикул в структурата на сайта, за всеки би било далеч по-лесно да намери по добре организиран електронен магазин, в който да намери това което търси. За да избегнем това сайта трябва да е отлично организиран и да може да бъде използван от потребителите с удобство и лекота.
* За да бъде възможно да привлича и да задържа сегашните си клиети сайта на фирмата трябва да се отличава и да изпъква над сайтовете за електронна търговия на конкурентните фирми. В нашия сайта ще се съхранява информация за всеки един от регистрираните клиенти, като това ще дава възможност за по-лично отношение към нашите клиенти. Също така поради причината, че фирмата продава аксесоари, които е трудно човек да си купи освен ако не ги изпробва преди това на клиентите се предоставя услуга да пробват избраните от тях слънчеви очила посредством използването на уеб камера, която прави снимка на клиента, като след това системата я обработва и наслагва върху нея избраните очила. По този начин въпреки,че няма пряк достъп до избрания от него артикул клиента може да ги изпробва.
* Днешно време няма по-добър начин за рекламиране на една фирма от интернет. Интегрираните в сайта модули за социалните мрежи прави възможно рекламирането на сайта в места, които се посещават предимно от компютърно грамотни, млади и платежоспособни потребители, точно от такива, които най-често са склонни да пазаруват по интернет. Интернет също така предостава възможност за разпорстраняване на големи количества информация почти безплатно, това дава възможност на фирмата да разпраща неограничен броий от своите каталози в електронен формат по електроните пощи на клиентите. Друг основен способ, който използваме за популяризиране на сайта е поставянето на рекламни банери в популярни и често посещавани сайтове от потребителите, които са част от целевата аудитория към която е насочен сайта.
* Всяко едно управленско решение, което се взема в една фирма цели увеличаването на приходите за фирмата, затова главната задача на сайта е повишаване на генерираните доходи. В това отношение изобщо не може да се прави съпоставка между електронния магазин и традиционния магазин, понеже един добре популяризиран сайт ще има в пъти по голяма посещаемост от един обикновен магазин. В допълнение, като отчетем и качествените и автентични стоки, които се предлагат от магазина то сайта непременно ще увеличи приходите на фирмата.
* Използването на електронна база от данни прави възможно автоматизирането на много от основните процеси, които протичат в една фирма.Например обработване на заявки, формиране на заявки към доставчици, разпространение и редактиране на продуктови каталози, обмен на кореспонденция с клиенти, автоматизиране на системата за разплащане и др. Тези автоматизации спестяват изключително много време за обработка и подготвяне на тези документи. По този начин се пестят и средства, което от своя страна е друга основна цел на всяка една фирма.
* За да може един електронен магазин да функционира нормално той трябва да е сигурен и да убеждава своите клиенти ,че тяхната лична информация е на сигурно място и не може да бъде използвана за неправомерни дейности. Това е изключително важно понеже в базата данни се пази информация за банкови карти на клиентите. За целта в сайта е интегриран протокол за криптиране на личните данни Secure Socket Layer, който е широко използван и е спечелил доверието на потребителите.По този начин сайта се справя със задачата по осигуряване на сигурност на потребителските данни в сайта.

Целева аудитория
Целевата аудитория трябва да бъде описана много точно, защото както съдържанието, така и дизайна на сайта се влияят от нея. Необходимо е да се създаде профил на потребителите, като се опишат техните демографски и психологически характеристики, поведение и дейности. Трябва да бъде проучено поведението на клиентите в уеб пространството. С каква продължителност и колко често използват Интернет, чрез какви устройсто, операционна система и браузър осъществяват достъпа си до виртуалното пространство. Много точно трябва да бъде предвиден размера на аудиторията, защото указва влияние върху поддръжката на софтуера и хардуера.
Трябва да уточним, че не е нужно да се купува нещо за да сте клиент. Използват се услугите, които уебсайта предоставя, като в повечето случай това е безплатно. Разбира се , че няма безплатен обяд. Фирмите получават лични данни на потребителите, което им помага да определят целевата си аудитория.
От маркетингова гледна точка много интересен е въпроса, кои са хората, които участват в електронния пазар, какви са техните социологически и демографски характеристики. Повечето от половината участници и имена на домейни са собственист на американци.
Най-запалените посетители на мрежата са студенти, което може да се обясни с това, че използват Интернет за да намират материали по своето обучение.
Посетителите на нашия сайт могат да се разделят на три групи.
* Първа група - хора, които имат желание да закупят продукт от електронния магазин.Те са готови да отделят средства за покупката и ще са основната целева група на магазина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по електронен бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.