Курсов проект по електронен бизнес


Категория на документа: Други


За регистрирането на сайта се използва хостинг услуга предоставена ни от 000webhost.com. При избора на този доставчик на услуга взехме в предвид: осигуряване на денонощно поддържане, ежедневно архивиране на сайта, резервен канал за интернет достъп до хостинга, различни планове за хостинг, високи нива на uptime.

Програмна реализация на сайта за електронна търговия

Сайтът е реализиран чрез OpenCart. Това е платформа за разработване на електронни магазини, като ние я избрахме понеже тя предлага:

* Open Source
* Documentation
* Unlimited Categories
* Unlimited Products
* Unlimited Manufacturers
* Templatable
* Multi-Language
* Multi-Currency
* Product Reviews
* Product Ratings
* Downloadable Products
* PCI Compliant
* Automatic Image Resizing
* Multiple Tax Rates
* Related Products
* Unlimited Information Pages
* Shipping Weight Calculation
* Discount Coupon System
* Search Engine Optimization (SEO)
* Unlimited Module Instance System
* Backup & Restore Tools
* Printable Invoices
* Sales Reports
* Error Logging


За да може да функционира електронния магазин е необходимо избрания хостинг да има следните минимални харатеристики :

* Web Server ( препоръчително Apache)
* PHP ( поне 5.2)
* MySQL
* Curl

Голямо значение за работата на уебприложението има уебсървърът. Той е приложна програма, която позволява на даден компютър да предоставя информация на други компютри под формата на страници с хипертекст. Apache притежава набор от опции за сигурност, които го правят слабо уязвим към заплахи. В характеристиките на сигурността му са включени механизми за проверкa на идентичността и Secure Sockets Layer (SSL).
Приложенията за електронна търговия не могат да работят без бази от данни. MySQL е най-разпространената система за управление на бази от данни с отворен код. Тя е многопоточна и многопотребителска. Най-често се използва в комбинация с езика PHP.
Електронния магазин е качен на хостинг 000webhost.com. Този хостинг осигурява :

* Disc Usage - 1500MB
* Bandwidth - 100GB
* Apache - 2.2.19
* PHP - 5.2
* MySQL - 5.1
Осигурена е възможност за платен и безплатен хостинг. Разликите се изразяват в поддържаните езици, неограниченото дисково пространство и множество други характеристики. Съществената причина, поради която сме избрали платения хостинг е поддържането на SSL и неограничените FTP акаунти.
За изграждането на дизайна на сайта е използван темплейт, които се казва Banda. В самия темплейт има вградена инсталация за платформата OpenCart. OpenCart съдържа в себе си всички необходими модули за разработването на напълно функциониращ магазин за електронна търговия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по електронен бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.