Курсов проект по ЕМС


Категория на документа: ДругиТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
***************************************************************************

КУРСОВ ПРОЕКТ

ПО

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ

НА ТЕМА:

,,Определяне сечението на проводниците на въздушните електропроводи по допустима загуба на напрежение. Избор на сеченията по икономична плътност на тока. Изчисления на загубите на мощност, активна енергия и стойността на годишните загуби "

Разработил: Проверил:
Митко Василев Димитров Доц. д-р Кр. Иванов
спец. ЕЕ, курс: 3, Подпис: ...................
група: 1б, фак. №:20936426

ГАБРОВО 2012

Задание на курсов проект:

Схема на мрежата:

Изходни данни:

Uном. = 10 KV;
ΔUдоп. = 4 %;
Тmax =2100h;
Co = 0,15 lv/kwh;
Dср. = 800mm
Coal = 5 lv/kg;
ρal = 31,5 Ω.mm²/km;
Xo = 0,38 Ω;
jик. = 0,7 A/mm².

P2 = 72 kV; cosφ = 0,7;
P4 = 206 kV; cosφ = 0,8;
P5 = 200 KW; cosφ = 0,9;
P6 = 178 KW; cosφ = 0,95;

Решение:

1. Определяме реактивните и пълните мощности на товарите и пълните комплексни мощности на отделните участъци.

Q2 = P2 * tgφ2=72*1,02=73,4 ,kVAr
φ2 = arccos (cosφ2) arccos (0,76) =45º34'
tgφ2 = tg (45º34') =1,02

Q4 = P4 * tgφ4=206*0,75=154,5 ,kVArСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по ЕМС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.