Курсов проект по импулсно-цифрова схемотехника


Категория на документа: Други14.Ecc - захранване на TTL схемата - 5 V

15.Ube1=0,7V - пада на напрежението върху емитерния PN преход на многоемитерния транзистор.

1.2 Тригер на Шмит

Принцип на действие:

Тригера на Шмит е прагово устройство, което реагира на определено ниво на входния сигнал.Той се характеризира с две критични нива на входния сигнал - ниво на задействане и ниво на отпускане.Разликата между двете нива определя хистерезиса на тригера на Шмит.За построяването на тригер на Шмит са необходими най-малко две логически схеми И - НЕ .Принципната схема на най-разпространения вариант е :

През резистора R се осъществява ПОВ, а Rд включва изходното съпротивление на източника на входният сигнал .В начално състояние ui1 e по-малко от праговото (ui1 Обикновено R се избира в границите от 390 < R <24 k
Входното напрежение ,при което се превключва тригерът се определя от формулата:

След превключването от 1 в 0 Д се запушва ,тъй като на катода му посредством R се подава по-положителен потенциал.Прагът на изключване се определя само от Rд

Ширината на хистерезисната област е :.Трябва Ux > 0 за да работи схемата.

1.3 Автогенериращ мултивибратор - АГМ

Принцип на действие:

Тези мултивибратори се изграждат на основата на чакащите мултивибратори с ЛЕ чрез свързване на изхода на чакащият мултивибратор с входа през втората време задаваща в група от кондензатор и резистор.Широко приложение е получила схемите на мултивибратори от асиметричен тип (показана по долу) при които най-често се използува паралелното включване на резистор към един ЛЕ или към група от три последователно свързани елемента.С това се осигурява самостоятелно започване на генерациите,тъй като при включване на захранващото напрежение съответните ЛЕ са в активен режим.Действие на схемата:

След превключване на ЛЕ1 например от 0 в1 (Q=1) скокът на изходното напрежение през С2 се предава на ЛЕ2,който също се превключва (инчQ=1).С2 започва да се зарежда през R2,R4TTL и Д в изходната верига на ЛЕ1.В същото време С1 бързо се разрежда през Д1 и наситения транзистор Т3 в изхода на ЛЕ2.Когато зарядният ток на С2 ( ) спадне дотолкова ,че ,ЛЕ2 се превключва (инвQ=1) и преобръща мултивибратора (Q=0).Втория временен интервал се определя от зареждането на с1 през R1 и изходната верига на ЛЕ2.Чрез включването на ЛЕ3 и ЛЕ4 се гарантира започването на генерациите:ако при бавно нарастване на захранващото напрежение след включването му ЛЕ1 и ЛЕ2 се установят в състояние 1 (Q=инвQ=1),логическото ниво в изхода на ЛЕ3 ще бъде 0,а това в изхода на ЛЕ4 1,ЛЕ2 се превключва в 0 през R2 и възникват генерации.За улесняване на генерациите трябва R1 и R2 да се избират по големи от 500,но не по-големи от 1,5 к,тъй като след запушването на съответния диод кондензатора се до зарежда през резистора и има опасност мултивибратора да се превключи,преди зареждането да е завършило.Това е нежелателно,тъй като се изменя ширината на импулсите.

4.Графика

6.Използвана литература:

1. Г. Михов, "Цифрова Схемотехника", С.,ТУ, 1998 г.

2. М. Димитрова, И. Ванков, "Импулсни схеми и устройства", С., Техника., 1989 г.

3.В. Цонев, "Ръководство за упражнение по ЦСТ", 1998г.

7. Съдържание

Задание..........................................................................................1.стр.

1. Блокова схема..............................................................................1.стр.

1.1. Основна логическа клетка и предавателна характеристика...............2.стр.

1.2.Тригер на Шмит .........................................................................4.стр.

1.3. Автогенериращ мултивибратор - АГМ...........................................5.стр.

1.4 Допълнителна логика - JK- тригер..................................................6.стр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по импулсно-цифрова схемотехника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.