Курсов проект по ККА


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Катедра: Електронна техника и микроелектроника
Дисциплина: Конструиране на комуникационна апаратура д дддд

Тема: Проектиране на импулсен трансформатор

Изработил: Име Презиме Фамилия

Ф№ 00000000 спец. КТТ, модул РТТ,

III курс, III група, IV поток

05.05.2005г. Проверил: .....................
гр. Варна /доц. А. Георгиев/

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Импулсни трансформатори (ИТ) са тези, при които входните и изходните сигнали (напрежения) имат импулсен характер. Използват се за съгласуване по съпротивление на електрически вериги, за обръщане полярността на импулси, за галванично разделяне на импулсни вериги, осигуряване на постоянна амплитуда на импулсите при изменение на товара.

В зависимост от полярността на импулсите с които работят, тези трансформатори могат да бъдат за монополярни импулси или за биполярни импулси (част от импулсите са с положителен, а друга част - с отрицателен поляритет). При конструирането на трансформатора не е от значение дали той ще работи с моно- или биполярни импулси.

В зависимост от мощността и напрежението на импулсите, които предават, тези трансформатори могат да бъдат с малка или с голяма мощност, нисковолтови или високоволтови. Всеки ИТ се характеризира с определена импулсна мощност , където и са върховите стойности на напрежението и тока на импулса. Най-широко приложение имат маломощните нисковолтови ИТ, при които импулсната и средната мощност не надвишават съответно и .

Към ИТ най-често се поставят две основни изисквания - да предават импулсите с минимално изкривяване и с минимална загуба на мощност.

За основа при оразмеряването се използва единичния импулс. Импулсите на изхода на реалния трансформатор са с форма, различна от правоъгълната (различна от формата на входния импулс). Правоъгълният импулс може да се разложи в ред на Фурие - може да се разглежда като съставен от хармонични сигнали с честота от 0 до ∞. Това означава, че не съществува по-широколентов сигнал от правоъгълния импулс. Всяко отклонение от правоъгълната форма (изкривяването на импулсите) може да се разглежда като свиване на безкрайно широката честотна лента, присъща на идеалния ИТ. Поради наличието на няколко капацитета и индуктивности в реалния трансформатор, формата на преминаващия през транформатора импулс неизбежно се изкривява на изхода. Изкривяването на импулсите се определя по изменението на техните параметри.

фиг. 1 фиг. 2
На фигура 1 е показана опростена Т-образна еквивалентна схема на импулсен трансформатор със стоманен магнитопровод. Елементите в нея са без индуктивна връзка помежду си. и са активно съпротивление на първичната намотка и приведена стойност на активното съпротивление на вторичната намотка, а и - индуктивнот на разсейване на първичната намотка и приведена стойност на индуктивността на разсейване на вторичната намотка.

Проектиране на импулсен трансформатор
лист


1
Изм.
Бр.
№ на док.
Подпис
Дата

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по ККА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.