Курсов проект по компютърна периферия на тема "принтери"


Категория на документа: Други


Технически университет - Варна
Катедра - ФИТА
Дисциплина: Компютърна периферия

Тема: Принтери №18

Изготвил: Стефан Друмев Проверил:.............
Курс:3 (доц. Сава Иванов)
Спец.:КСТ
Група:4
Фак.№ 076079

1. Задание:

Печатащи устройства. Класификация, основни характеристики. Сервизни тестове. Системна поддръжка (BIOS) за обслужване на принтер.
* Струйни печатащи устройства
* Лазерни печатащи устройства
* Термографични печатащи устройства
* Технологии за цветен печат

Всички принтери, независимо дали са матрични, мастилено струйни, лазерни или термични, изпълняват една и съща задача: те отпечатват малки точки, които оформят някакво изображение върху лист хартия. Точките могат да бъдат с различен размер или да бъдат отпечатани с различни мастила, които се нанасят върху хартията по различни начини, но всички изображения на текст или графика са съставени от точки. Колкото по-малки са точките, толкова по-привлекателен вид има крайния резултат. Независимо по какъв начин се създават точките върху хартията, трябва да съществува общ алгоритъм, който определя къде да се поставят те на листа. Най- разпространените такива схеми са битмап-шрифтовете и скалируемите шрифтове. Битмап шрифтовете са с предварително дефинирани размери и тегла. Скалируемите шрифтове могат да бъдат оразмерявани и да им се назначават специални атрибути. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци, в зависимост от това какво искаме да отпечатаме.

Битмап изображенията са предназначени предимно за текст и това е един бърз начин за отпечатване на страница, когато се използва ограничен набор от шрифтове. Ако разпечатката трябва да включва и графично изображение освен текста, то за създаването на графика софтуерът трябва да може да изпрати към принтера специални команди, които той ще разбере.

Скалируемите шрифтове се използват посредством език за описание на страницата, който третира всички обекти върху страницата - дори текста - като графика. Текста и графиките, използвани от софтуера се конвертират в поредица от команди, на езика за описание, от които принтерът определя разположението на всяка точка върху страницата. Езиците за описание на страниците обикновено са по-бавни, но те са по-гъвкави при отпечатването на шрифтове с различни размери и атрибути или специални ефекти, и дават много по качествени резултати.

Принтерите се наричат още устройства за дълготраен изход, тъй като той е устройство, което служи за изобразяване на текст и графика върху дълготраен носител (хартиен носител).

2. История:

Едно от най-ранните принтиращи устройства било специална добавка към пишещите машини - то се свързвало към компютъра и се поставяло върху клавиатурата на пишещата машина - специална програма го направлявала кои клавиши да натиска и то го правело. От тези времена до днешните дни тази технология се е развила и се е формирал принтерът катопериферно устройство.

Първият високоскоростен принтер е разработен през 1953 год. от компанията Remington-Rand и е бил специално предназначен за компютрите Univac.

Оригиналният лазерен принтер, наречен EARS, влиза в лабораториите на Xerox през първите месеци на 1969 год., като по това време инженерът Гари Старкуедър се опитва да комбинира копирната технология на Xerox с лазерни лъчи. Така през ноември 1971 г. разработката на EARS е завършена, а само няколко месеца по-късно се превръща в хит на пазара за печатащи машини. Три години след това е разработен мастиленоструйния принтер, но чак през 1988 год. е пуснат на масовия пазар от Hewlett-Packard с името DeskJet. Цената му е била 1500 долара. През 1992 г. Hewlett-Packard излизат на пазара с емблематичния модел LaserJet 4 - първият лазерен принтер работещ във върховата за онова време резолюция 600х600 dpi.

3. Класификация, основни характеристики:

На фиг. 1 е показана класификацията на принтерите. В зависимост от метода на печат принтерите се делят на ударни и безударни. При ударните символите се формират по механичен път. Такива са матричните принтери, при които символите се формират от матрица на иглена глава. При безударните символите се формират по немеханичен път. Те се делят на лазерни, мастиленоструйни и термични. Лазерните използват лазерен лъч за формиране на електростатични заряди върху оптичен барабан. При мастиленоструйните символите се формират от дюзи на глава, оформени в матрица. Печатът е безударен, чрез впръскване на мастило. Термичните принтери използват термочувствителна хартия. Главата е изградена от терморезистори, които се загряват при протичането на ток и загряват хартията на определени места.

Ударни (електромеханични):

Предимства на ударния печат: използва се обикновен носител (хартия), позволява едновременно получаване на повече от едно копие при добро качество и скорост на печат (до 2000 реда за минута), сравнително по-ниска цена.

Недостатъци: сложна механика, наличие на голям брой износващи се части, което води до по-чести ремонти, високо ниво на шума, обикновено по-ниска скорост на печат от безударните, сложност за извеждане

Безударни (немеханични):

Предимства на безударния печат: нисък шум, високо качество на изображението, възможност за извеждане на графична информация и цветност на изображението

Недостатъци: използват специални, скъпи носители, получава се само едно копие, обикновено процесите са многостадийни, по-висока цена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по компютърна периферия на тема "принтери" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.