Курсов проект по организационна култура за работното място


Категория на документа: Други


ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Стопански факултет
Катедра "Стопанско управление"

КУРСОВ ПРОЕКТ

ПО

Организационна култура
На тема: Профил на организационната култура
на
"Български пощи" ЕАД

Разработил: Научен ръководител:
Гергана Любенова Първанова гл.ас.Ивалина Пенчева
Фак.номер:
I-ви курс

Велико Търново
2012
Съдържание:

I. УВОД

II. ПЪРВА ЧАСТ -ТЕОРИЯ

1.Същност на организационната култура
2.Елементи на организационната култура
3.Показатели ,характеризиращи организационната култура
4.Видове организационна култура
5.Функции на организационната култура

III.ВТОРА ЧАСТ -ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ "ЕАД

1.Характеристика на организационната култура на "Български пощи "ЕАД
1.1"Български пощи" ЕАД
1.2 Същност на организационната култура на "Български пощи
1.3 Елементи на организационната култура в "Български пощи"
1.4 Показатели ,характеризиращи организационната култура в "Български пощи"
1.5 Видове организационна култура в "Български пощи"ЕАД
1.6 Функции на организационната култура в "Български пощи"ЕАД

2.Възможност за усъвършенстване на "Български пощи"ЕАД

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

V.ЛИТЕРАТУРА

2.
I.УВОД
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по организационна култура за работното място 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.