Курсова раборта по история на религиите под формата на интервю


Категория на документа: Други


Курсова работа

По

История на религиите

Интервю

Религия на на евреите / юдаизъм /

1. Откъде идва името на религията?

Юдаизмът е религията на еврейският народ. Понятието "юдаизъм" има гръцки произход и е въведено в употребата от евреите, говорещи гръцки език, около 100г. пр.н.е., за да различат своята религия от гръцката. Думата е свързана с четвъртия син на Яков - Юда / Ехуда /, чиито потомци заедно с потомците на Вениамин, основали южното - Юдейското царство със столица Ерусалим.

2. Какво представлява тази вяра? Кой е нейният основател?

Религията на евреите е една от малкото народностни религии в древния свят, която се е запазила с малки изменения чак до наши дни. Понякога наричат юдаизмът религията на Мойсей - по името на легендарния законодател на евреите. Огромен е броят на съчиненията, които са й посветени. В страните на Европа еврейската религия, послужила за основа на християнството, дълго време се считала за богооткровена истина, неподлежаща на каквато и да било критика. Даже и сега за вярващият евреи и особен за католическото и православното духовенство основната свещена книга на евреите, Библията, не е само исторически източник, а предмет на вяра и преклонение, книга, която е написана по вдъхновението на Светия дух.

3. Значи Библията е вашият свещен текст?

Библията е основен източник за изучаване на древноеврейската религия. На гръцки Библията означава книги.

4. Каква е тяхната история?

Според традицията те се делят на три големи групи. Първата група библейски книги съдържа преди всичко петте книги на закона. Тук влизат Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Втората група библейски книги е съставена от "исторически" книги, а именно "Книгите на съдиите", "Рут", четирите "книги за царете",две книги на летописите, книги за Ездра, неемия, Естер, Йов, също псалтир, книга със "Соломоновите притчи", Еклесиаст и книга с "Песена на песните". Най накрая третата група съдържа пророчески книги. Действителният произход на всички тези книги и досега окончателно не е установен, макар научната критика да е направила в това отношение много.

5. Кой е най-древният период? Имало ли е култове?

В своя найдревен исторически период, през първата половина на второто хилядолетие пр.н.е., евреите представлявали конгломерат от скотовъдни бедуински племена, скитащи в Северна Арабия. Тогава те живеели в общество с патриахално родов бит и религията отразявала този бит. По всяка вероятност съществъвал култ към родовите покровители, може би към духовете прадеди. От този култ са се запазили слаби следи от родовият култ. С родовите култове по всяка вероятност са свързани и преданията за патриастите.

6. Кои са тези патриарси?

Всички изследователи признават че те не са исторически личности. Разбира се, погрешно е митологичното разбиране на техните имена като олицетворение на небесните явления. Найправдоподобно е образите на патриарсите да са персонификация на родовоплеменни деления. В древни времена на патриарсите са се отдавали религиозни почести.

7. Имате ли култ към мъртвите? Към скотовъдството?

Много малко може да се каже за култа към мъртвите. По всяка вероятност те са били закопавани в земята, но какви религиозни представи са съпътствали тези обичаи е трудно да се предложи. Във всеки случаи вярата в задгробния живот не е съществувала. За греховете бог наказвал хората приживе. Вярвали във възможността да се извикват сенките на умрелите и да се беседва с тях. Дали тази представа е съществувала още през номадската епоха е трудно да се определи. Култът към скотовъдство се причислява без съмнение към доста древна епоха. С него е свързан поспециално произходът на древния празник Пасха, който отначало бил чисто скотовъдски празник.

8. А други култове имало ли е?

През тази епоха са съществували може би много представи за различни духове, от които слаби следи са се запазили в Библията. Много вероятно през номадската епоха да е съществувал култ към луната, който бил свързан с лунния календар.

9. В този период съществували ли са някакви забрани?

Към найдревната епоха се отнасят голямо число забрани. Едни от тях са свързани с половия живот, други с храната. Но повечето от хранителните забрани са загубили своята стопанска основа и са приели чисто религиозна окраска.

10. Това ме подсеща да попитам за обрязването?

Без всякакво съмнение ритуалът по обрязването на новородените момчета има много древен произход. Библията преписва въвеждането на този обичаи на Авраам, получил за това особено нареждане от Бога. Истинският произход на обрязването при евреите не е ясен. Този обичай е преживелица от най-стария ритуал на инициацията, който обаче в епохата на общиннородовия срой се извършва не с новоредените, а с непълнолетните, когато навършват определена възраст. Към най-древната епоха е необходимо да се отнася почитането от евреите на дърветата, планините, скалите, изворите, а също така свещените стълбове - ашер. Следи от такова почитане много пъти се срещат в библейския текст.

11. Подумите ви откривът нещо като култ към Бога?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова раборта по история на религиите под формата на интервю 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.