Курсова работа 1 по ОИП - Електрически схеми


Категория на документа: Други


Технически Университет - София
Факултет по електронна техника и технологии

Основи на Инженерното Проектиране

Курсова задача № 1 - "Електрически схеми"

Разработил: Симеон Петров Нели Петрова
Специалност: Електроника Електроника
Поток: 6 6
Група: 54-А 54-А
Фак. Номер: 101214048 101214---

Проверил:

/В. Пенчев/
Инженерен анализ на изделието

Определяне на главната и основните функции
ГФ: Осигурява оторизиран достъп.
ОФ1: отключване на бравата (Електронен ключ ).
ОФ2: формира сигнал установяващ тригерите в нулево състояние (блок-Схема за нулиране);
ОФ3: закодиране (чрез разместване на четирите входни извода на D-тригерите и свързването им към различни номера сензорни прекъсвачи за допир);
ОФ4: закъсняване на сигнал, за да се затвори вратата при въвеждане на неправилен код.(блок-Закъснителна верига);
ОФ5: стабилизира напрежение (блок-Стабилизатор);
ОФ6: сензори (блок-Сензор);
ОФ7: управляем мултивибратор, изработващ сигнал с честота около 1 кНz (Звуков генератор);
ОФ8: възпроизвежда генерирания сигнал от звуковия генератор (Високоговорител);
ОФ9: преобразува ел.ток(изправител);
ОФ10: изолация
ОФ11: защита
ОФ12: закрепване

Описание на вариантите на изделието

Има различна реализация на ОФ ,защото обикновено всяка ОФ може да бъде осъществена чрез различни елементи и устройства.Окончателният вариант е подбран на основата на генерален анализ по подбраните набори от елементи и техните възможни заместители.Може да се размени и подбере максимално добро разположение на дадените елементи, като се съобразява да има максимално малък обем и да има добра издръжливост, като бъде предпазвано от влага и странични ефекти.Окончателния избор се извършва на базата на допълнителни критерии-цена, климатична категория, надеждност и др.

Друго приложение

Кодовата брава може да бъде използвана за врата на хладилник в магазин или багажно отделение и при въвеждане на код да бъде осигуряван достъп.

Нови (допълнителни) функции

1. Записва часът на достъп (при наличие на часовник и база данни, която да запаметява данните от часовникът, при въвеждане на код, независимо верен или не).

2. Записва оторизирано лице (при наличие на многобройни кодове, часовник и база данни, която записва данните от часовникът и въведеният правилен код).

2.1. Да се добави миниатюрна камера, която да прави бърза снимка на въвеждащия кода.

3. При въвеждане на n-брой пъти на грешен код, бравата да се блокира автоматично
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа 1 по ОИП - Електрически схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.