Курсова работа по анализ на риска за студенти от 3 курс


Категория на документа: Други
К У Р С О В А Р А Б О Т А

п о

А Н А Л И З Н А Р И С К А

Изготвил;
Стопанско управление 3курс
Задочна форма на обучение

1 Задача.
Лицето Х иска да получи заем от банка Алфа на стойност 75 000 лв. В срок от 6 месеца при лихвен процент от13% за една година. Да се пресметне сумата, която трябва да се върне след 6 месеца.

А) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент 13% при проста лихва
Б) Да се пресметне сумата при годишен лихвен процент за 4 години при сложна лихва.
В) Да се пресметне сумата при вземане на заем при определяне на лихвения процент за връщане на заема от 75 000 лв при проста лихва от т. А.

S = 75 000 лв.;
i = 13 % = 0.13;
n = 6 месеца = 6/12 години = 0.5

Решение:

А)

S = P (1+it)
S = 75 000 ( 1+ 13 x 6 ) = 75 000 ( 1+ 0.13 x 0.5) = 79 875.

100 12

Б) S = P (1+i) ⁿ

S = 75 000*(1+0.13*4) = 339 000 лв. при проста лихва

S = 75 000* (1+0.13)^4 = 122 285.5208 лв. при непрекъсната лихва

S = 75 000* e^0.13*4 = при непрекъсната лихва

В)

S
P = --

1+it

75 000
P = ---- = 70 422. 5352 лв.

1+0.13*0.5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по анализ на риска за студенти от 3 курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.