Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


Групата Юробанк (с предходно наименование "Юробанк И Еф Джи груп") започва да работи на българския пазар чрез своя филиал Пощенска банка през 1998 г.

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България", е водеща универсална банка в България, предлагаща широка гама от банкови услуги: различни видове сметки и депозити; потребителски заеми, ипотечни заеми; специални продукти за финансиране на малки и средни предприятия и предприемачи; корпоративни кредити; взаимни фондове; инвестиции и парично управление; сделки с валута; кредитни и дебитни карти; банкови гаранции и акредитиви; търговия с ценни книжа и дейности по търговско финансиране.

Със своята история от над 20 успешни години Пощенска банка се нарежда между водещите универсални банки в България. Общите активи на банката достигнаха 5,991 милиона лева към 31 декември 2011 г. В началото на 2011 г. българската Агенция за кредитен рейтинг даде на Пощенска банка дългосрочен рейтинг ВВВ със стабилна перспектива и краткосрочен рейтинг А-2.

2. Разплащателни сметки

2.1 Превод на работна заплата с програма "Премия" - пакет от банкови продукти и услуги с преференциални условия.
Единственото условие е лицето да получава работното си възнаграждение по разплащателна сметка в Пощенска банка. Включвайки се в програма "Премия" клиентът автоматично получава правото да се възползвате от:
* Преференциални условия за всички продукти и услуги, включени в програма "Премия";
* Отстъпки от такси и комисиони;
* Оптимална комбинация от продукти и услуги според индивидуалните нужди и предпочитания на всеки клиент;
* Сигурност - защита на картовите плащания с дебитни карти с чип и услугата за SMS или e-mail уведомление за кредитни карти;
* Лесен достъп до средствата в широка мрежа от над 8000 ПОС терминала, над 300 банкомата и над 200 офиса на Пощенска банка в цялата страна.

С програма "Премия" клиентите на Пощенска банка получават:
* Разплащателна сметка в левове с преференциална годишна лихва;
* Международна дебитна карта Visa, Maestro или MasterCard с чип без такса за издаване;
* Възможност за безплатен абонамент за услугата "Универсален платец" за заплащане на месечни сметки за битови и други услуги чрез директен дебит;
* Възможност за ползване на Интернет банкиране "e-Postbank" без такса за откриване и без месечна такса;
* Възможност за издаване на две допълнителни дебитни карти към разплащателната сметка.
Включването в програма "Премия" гарантира специални условия и допълнителни отстъпки при кандидатстване за един или комбинация от няколко допълнителни банкови продукта:
* Кредитни карти - Visa, American Express, Euroline American Express;
* Овърдрафт;
* Стандартен потребителски кредит;
* Потребителски кредит за обединение на задълженията;
* Потребителски кредит "Желание";
* Жилищен кредит.

2.2 Превод на пенсия с програма "Златно време"

Специално за пенсионерите Пощенска банка е създала програма "Златно време", включваща продукти, които максимално да отговорят техните нужди.

Разплащателна сметка "Златно време" с дебитна карта Visa Electron и Maestro към нея.

Предимства*:
* Без такси за откриване и месечно обслужване на сметката;
* Без такси при теглене от банкомати на Пощенска банка с дебитната карта към сметката;
* Високи лихвени проценти по сметката.
* Предложените условия са валидни само при получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време". Ако получаването на пенсията по сметката бъде преустановено, към сметката и картата ще се прилагат стандартните условия на банката, действащи към съответния момент.

Параметри:
* Валута - левове;
* Без минимална сума за откриване;
* Без такса за теглене на пари в брой на каса в офис на Пощенска банка за суми до 2000 лв. на ден;
* Годишни лихвени проценти:
Сума по сметката
Годишен лихвен процент**
до 1 000,00 лв.
4,00%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.