Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


* Да извършват транзакции с ценни книжа;
* Да ползват овърдрафт;
* При поискване да получавате писмено извлечение по сметката за извършените транзакции или тегления.
Необходими документи:
* Лична карта;
* Формуляр за отваряне на разплащателна сметка, който може да бъде предоставен на киента във всеки клон на Пощенска банка.
Прехвърляне на плащания от разплащателна сметка на физическо лице от една банка към разплащателна сметка в друга банка.
Считано от 01.11.2009 г., Пощенска банка се присъедини към Споразумението между банките - членове на Асоциацията на банките в България, за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица.
Споразумението дава възможност на клиентите - физически лица, да прехвърлят периодичните си директни дебити, периодични кредитни преводи и входящи кредитни преводи, извършвани от разплащателната им сметка в друга банка, към разплащателната сметка в Пощенска банка и обратно.

Лихвени проценти на Юробанк България АД (Пощенска банка) за физически лица, валидни от 04 февруари 2013 - Лихвен бюлетин:

2.3.1 Разплащателна сметка
Дневно салдо
BGN
EUR
USD
0 - 49.99
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Над 50
0.10 %
0.10 %
0.10 %
Минимално салдо - 3 BGN/EUR/USD

Разплащателните сметки, които банката открива на граждани за обсулжване на кредит и/или за закупуване на дялове във взаимни фондове, не се олихвяват.

2.3.2 Разплащателна сметка "Интерес плюс"

Дневно салдо
BGN
0 - 4 999.99
1.00%
5 000 - 14 999.99
2.50%
над 15 000
4.25%
Минимално салдо - 100 BGN

2.3.3 Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители, съгласно чл. 24 от Закона за частните съдебни изпълнители изпълнители, и за адвокати, съгласно чл. 39 от Закона за адвокатурата.

Дневно салдо
BGN
До 50 000
2.00%
50 000.01 - 100 000
2.50%
Над 100 000
3.25%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.