Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


5,10%
6,00%
6,00%
6,00%


щ.долари
4,00%
4,00%
4,00%
5,00%
5,00%
5,00%


*Промоционален период 04.02 - 30.04.2013, в рамките на който няма ограничение на внасяните суми.

Условия:
* В рамките на всеки 12 месеца от откриване на сметката годишният лихвен процент нараства съгласно договорена лихвена таблица. Банката изплаща натрупаната лихва чрез капитализация по същата сметка на всеки 12 месеца, считано от датата на откриване на сметката, както и при закриването й.
* След изтичане на дванадесетия месец от лихвената таблица, олихвяването на сумите по сметката започва от начало (от първия месец), съгласно лихвената таблица, посочена в Лихвения бюлетин на банката, актуален към датата на изплащане на лихвата.
* В случай че сметката се прекрати в рамките на гратисен период от 30 дни, считано от датата на откриване на сметката, не се начислява лихва.
Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.

3.2 Спестовна сметка "Мега плюс" - предоставя възможност клиентите да се радват на висока доходност от спестяванията си и свободата не само да разполагат със средствата си, а и да получават своята лихва всеки месец. За откриването на спестовна сметка "Мега Плюс" е необходимо клиентът да посети най-удобния за него клон на банката и да носи със себе си лична карта.
Предимства:
* Възможност за свободно внасяне и теглене на средства;
* Изгодно спестяване;
* Лихвата започва да тече още от първия лев/евро/щ.долар;
* Клиентът получава лихва всеки месец;
* Възможност клиентът да оперира със сметката и чрез интернет банкирането на банката.
Параметри:
* Валута - левове, евро, щ.долари;
* Без минимална сума за откриване;
* Без такса за внасяне на каса;
* Без такса за управление;
* Достъп до средствата от всеки клон на банката в страната.
Годишни лихвени проценти по спестовна сметка "Мега Плюс":
BGN
EUR
USD
3,70%
3,20%
2,20%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.