Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


Годишните лихвени проценти по спестовна сметка "Мега Плюс при промоционални условия" (за суми до 4 999.9 валутни едници - 3,80% за левове; 3,50% за евро; 2,50% за щ. долари, за суми над 5 000 валутни единици - 4,30% за левове; 4,00% за евро; 3,00% за щ.долари), открити в периода 05.12.2012 - 31.01.2013 г. са гарантирани до 31.03.2013 г., след което те се изравняват с тези по спестовна сметка "Мега Плюс" извън промоцията. До 31.03.2013 г. в случай на повече от едно теглене в рамките на един календарен месец от спестовни сметки "Мега Прюс при промоционални условия", лихвеният процент само за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка в съответната валута съгласно действащия Лихвен бюлетин на банката.

Пощенска банка гарантира влоговете на своите клиенти чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.

3.3 Детски спестовен влог

Годишни лихвени проценти:
* 6,25% в левове
* 4,50% в евро
* 4,00% в щ.долари
Възраст на титуляря
Детски спестовен влог може да бъде открит на всяко дете до 18 години. Всяко дете може да притежава неограничен брой влогове.
Срок на детския спестовен влог
След навършване на пълнолетие на детето - титуляр на детски спестовен влог, същият автоматично се трансформира в безсрочен спестовен влог.
Валута
Банката открива детски спестовни влогове в левове и евро. При откриване на детски влог банката издава спестовна книжка, в която се отразяват всички операции по влога.
Минимално салдо
20 лева/евро/щ.долара
Изплащане на лихвата
Начислените лихви се изплащат чрез капитализиране/прибавяне към сумата по влога в края на календарната година или при неговото закриване.
Вноски
Суми по влога се приемат по всяко време в неограничен размер и за неограничено време във всички клонове на банката.
Теглене на суми
Теглене от детски спестовен влог може да бъде извършено във всички клонове на банката съгласно законовите разпоредби - от законния/те представител/и с разрешение от районния съд и представяне на спестовната книжка.
Посочените лихвени проценти не са фиксирани и са в съответствие с Лихвения бюлетин на банката, като важат за деца до 18 години.
Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.

4. Депозити

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.