Курсова работа по ИМКСУ


Категория на документа: Други


Article I. Русенски университет " Ангел Кънчев"

Факултет: Електротехника, електроника и автоматика
Катедра: Автоматика, информационна и управляваща техника

КУРСОВА РАБОТА

по

Article II. ИМКСУ

Николай Георгиев Георгиев
Фак. № 093082
Специалност: АИУТ
Група: 20

гр. Русе Проверил: ...........................

/доц. Ц. Драганова/

Задание :

Първа част
Да се изберат подходящи модули, устройства и средства за физическо реализиране на мрежа Ethernet с 2 работни станции и по 3 персонални компютъра свързани към всяка от станциите. Да се проектира структурата на зададената мрежа.

Начин на реализация :
За да се реализира тази мрежа се избираме два конролера които да може да се свържат с мрежа Ethernet в случая избирам контролери от серията Easy 800 а неговите характеристики са :

При свирзване на избраните контролери с 3-те персонални компютаъра се използва мрежата Ethernet. За да се свързват компютрите с контролерите е нужно да имат по две LAN карти и всеки компютър предава информацията от един към друг и обратно.

Задание :

Да се проектира структурата на мрежа , състоящ се от 3контролера. Да се изберат подходящи контролери и модули. Предложената архитектура трябва да реализира следните функции:

* При напрежение на аналогов вход IA1 по-малко от 3.5V на контролер 1 да се включват изходите от Q10 до Q14 на първи , изходите от Q2 до Q6 на втори контролер и от Q11 до Q13 на трети контролер ;

* При задействане на вход I13 на контролер 1 посочените в предходната задача изходи да се изключат .

* При напрежение на аналогов вход IА3 по-малко от 7,8 V на контролер 1 да се осигури включване и изключване през 15 s на изходи Q1 и Q2 на първи контролер и Q5 и Q6 на трети контролер.

Разработената програма да се тества като се използва софтуер EASY SOFT V6.

фиг.1

фиг. 1.1

На фиг. 1.1 са показани настройките на компаратор IA1.

фиг.2

фиг. 3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ИМКСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.