Курсова работа по конфликтология


Категория на документа: ДругиТова решение е ключът към преобразуване на конфликта. Задачата е да се сътвори ситуация от типа " както и " ( и двете страни по конфликта постигат целите си и са удовлетворени), дори когато такава възможност не същесвува, дори когато при някои обстоятелства всички останали резултати също могат да влязат в употреба.
Нужни са други методи, необходимо е да се създаде нова реалност, при която работата по конфликта е свършена.

Според видове намеса на трета страна обикновено се дефинират следните типове намеси: превантивна дипломация и ранно сигнализиране, миросъздаване, мироналагане, мироизграждане, арбитраж и съдебно решение. В тази ситуация е необходимо мироналагане. Тук става дума за помирение, което е един по-неформален способ за доброволно разрешаване на спорове.

Стратегии на страните участващи в конфликта

Стратегиите на участващите в конфликта са следствие на техните намерения. Стратегията във фирмата в момента е "доминиране" (при слаба загриженост за другите и силна за себе си) - при този подход предложенията, възгледите на другата страна са оставени без внимание. Най-важният аргумент тук е силата и властта. Недостатъкът на подхода е свързан главно с уврежданията, които може да нанесе на организационния климат. Трябва да се наложи нова стратегия като например "изглаждане на противоречията" ( при висока загриженост за другите и по-слаба за себе си). Този подход игнорира различията и се стреми да подчертае общото в позициите. Стратегията прилагане на компромис предполага преговори между страните и взаимни отстъпки. Съгласието между тях означава, че тези хора са възприели дадени действия, които служат на техните интереси.

Общественото мнение оказва влияние върху създадената конфликтна ситуация, защото екипът на фирмата, както и предишния ръководител са поставяли на първо място това мнение и са следили редовно за мнението на своите потребители, за да удовлетворят максимално техните нужди.

Заключение

Разгледаният конфликт най-добре ще се разреши от двете страни, като субектите използват доброто си вьзпитание и добрите нрави, дьржат се достойно и разчитат на най-важното нещо за разрешаването, на който и да е конфликт - изслушването, споделянето на исканията, на мненията и интересите кратко, точно и ясно. След това е необходимо двете засегнати страни да водят цивилизовани диалози помежду си, да започнат да преговарят за някакво решение и накрая да предприемат някакво конкретно действие за разрешаването на конфликта. Последният етап за разрешаването на конфликта се свързва с вземането на компромисно за страните решение, което да се основава на баланса на интересите между конфликтуващите страни.

За да се разреши най - успешно създадения конфликт трябва да има разбирателство между новият ръководител и екипът му. Той трябва да остави фирмата в демократичния стил, както е било до сега. Да се допитва до мнението на своите служители и заедно да взимат решения в създаването на иновационните продукти. Когато се вслушва в тях и ги насочва и със своето мнение, продуктивността и успехът на фирмата ще е в правилната посока. Най-доброто решение е "Демократичния стил" на фирмата. Така ще се обсъждат взаимно възникналите въпроси. След вземането на решението лидерът ще предлага алтернативни процедури за изпълнението му. Членовете на групата ще се самоорганизират и ще работят както преди. Така ще има справедливо отношение към всеки член от екипа.

Използвана литература:
Евгения Василева " Конфликтът - модели и случаи на анализ"
Психология онлайн (2006) Социалнопсихологически аспекти на лидерството. http://www.bulsite.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25<emid=9
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по конфликтология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.