Курсова работа по КВ


Категория на документа: Други
1. Точка
Приведете габарита в удобен за класическа цифрова апроксимация вид, като промените затихването в лентите на задържане в посока "утежняване" на габарита. Апроксимирайте с максимално-плоска неполиномна цифрова класическа апроксимация, заложена в програма MATLAB, променения цифров габарит. Запишете аналитичния израз на получената цифрова предавателна функция (ПФ). Покажете, че кривата на затихването на получения цифров ЛФ удовлетворява зададения габарит.

За да може дадения ЛФ да се синтезира в MATLAB е необходимо затихването му в двете ленти на задържане (ЛЗ) да бъде еднакво. Утежненият габарит е даден на фиг.1.

Фиг.1

По условие се иска апроксимацията да е максимално-плоска неполиномна. Такава е инверсната апроксимация по Чебишев. В MATLAB се въвежда следния код:

Fs=3600;
Wp=[600/(Fs/2) 750/(Fs/2)];
Ws=[300/(Fs/2) 880/(Fs/2)];
Rp=0.1;
Rs=35;
[N,Wn]=cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[Nz,Dz]=cheby2(N,Rs,Wn);
[H,w]=freqz(Nz,Dz);
m=abs(H);
ma=-20*log10(m);
figure(1);plot(w*Fs/(2*pi),ma);grid;

Затихването на филтъра е дадено на фиг.2, фиг.3 и фиг.4

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4
От фиг.2, фиг.3 и фиг.4 се вижда, че получената крива на затихването не удовлетворява зададения габарит. За това новите гранични честоти са 400 и 710 Hz.

Фиг.5

Аналитичният израз на получената цифрова предавателна функция (ПФ) изглежда така:

2. Точка
Синтезирайте цифровия филтър по два начина - чрез каскадна и директна пеализации. Начертайте схемите на двете цифрови реализации.
А) Директна реализация

Изчертаваме директната реализация:

Б) Каскадна реализация - при нея трябва да разложим предавателната функция на биквадратни звена. Използваме следния код:

Wp=[600/(Fs/2) 750/(Fs/2)];
Ws=[300/(Fs/2) 880/(Fs/2)];
Rp=0.1;
Rs=35;
[N,Wn]=cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[Nz,Dz]=cheby2(N,Rs,Wn);
b = [Nz];Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по КВ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.