Курсова работа по машинознание


Категория на документа: Други7. ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ
7.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Зъбните предавки работят чрез зацепване на зъбите на задвижващия и
задвижвания елемент.
Според предназначението си зъбните предавки биват силови и
кинематични. Силовите предавки служат за предаване на мощност и такива са
болшинството от предавките в машиностроенето. Кинематичните предавки
основно преобразуват ъгловата скорост, като предават незначителна мощност.
По конструкция предавките са закрити и открити. Закритите предавки са
разположени в общо тяло, изолирани от външната среда и работят при обилно
мазане. Откритите предавки са без корпус и работят с незадоволително мазане.
Зъбните предавки кинематически се характеризират с предавателно
отношение i , което представлява отношението на ъгловите скорости на зъбните
колела:

(7.1)
При изчисляване на силовите предавки се спазват следните етапи:
• кинематични изчисления;
• определяне на натоварванията наотделните степени на предавателния
механизъм;
• избор на основните параметри на предавките;
• проектни и проверочни якостни изчисления,геометрични изчисления.
В този раздел ще бъдат разгледани горните етапи за еволвентни зъбни
предавки.
7.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРЕСМЯТАНЕ
НА ЗЪБНИТЕ ПРЕДАВКИ
В болшинството от предавателните механизми, наред със зъбните
предавки има ремъчни, верижни и фрикционни предавки. Поради това
преди да посочим последователността на пресмятане на зъбните предавки
ще разгледаме необходимите предшествуващи пресмятания.
1. Запознаване с работната машина и избор на подходящо място на
елементите в механизма, така също и по схемите на механизма. След анализа
на отделните схеми и оценка на всеки вариант по съответни критерии, се
избира най-целесъобразния вариант.
2. Определяне на необходимата мощност на двигателя
Необходимата мощност на двигателя се определя от необходимата
мощност на работната машина и общия коефициент на полезно действие на
целия механизъм. По-подробни указания вижте в 5.2.
3. Избор на електродвигател
Изборът на двигателя се състои в избирането на типа, мощността и
оборотите на двигателя. Виж 5.2.
4. Определяне на общото предавателно число на механизма и
разпределението му по степени.
От правилната разбивка на предавателното отношение зависят
габаритите, товароносимостта и смазването на предавателния
ме ханизъм.Указания за разбивката на общото предавателно отношение са
даде ни в 5.1.
5. Определяне на въртящите моменти и ъгловите скорости на валовете
на предавателния механизъм. Подробности са дадени в 7.2.
6. Избор на материал и допустими напрежения на зъбните колела.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по машинознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.