Курсова работа по мениджмънт на проекти


Категория на документа: ДругиПри операторите на новите машини се очаква да се създаде устойчива заетост, за което ще способстват подобрените условия на труд след извършените СМР, работата с нова модерна техника, повишената им квалификация, в резултат на курса на обучение.

Очаква се да се повиши квалификацията на 3-ма оператори, обслужващи новозакупеното оборудване, след специализирано обучение за работа с него.

След извършване на СМР и въвеждане в експлоатация на модерното технологично оборудване, степента на запрашеност, шум и пожарообезопасеност ще се повиши многократно, тъй като ще отговаря на световните норми за здравословен и безопасен труд.

С реализацията на настоящия проект предприятието ще може да произвежда нови и висококачествени продукти с ниска себестойност, което ще доведе до конкурентни цени и гъвкавост на регионалния, националния и европейския пазари.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по мениджмънт на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.