Курсова работа по моделиране и анализ на решения


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Моделиране и анализ на решения"

Курсова работа

Разработил: Проверил:
Мария Янкова Янкова Юри Ценков
Фак. № 17121

София
Декември 2013г.

Съдържание:
1. Характера на средата за вземане на решения - стр.2;
2. Метод за моделиране - стр.2;
3. Периода, от който е съставен модела - стр.2;
4. Модел за максимизиране на възвръщаемостта- стр.2;
5. Суми инвестирани в проекта - стр.4;
6. Нарастване на първоначалния инвестиран капитал - стр.4;

Решение на курсова работа:

1. Определяте характера на средата за вземане на решение.
Средата се характеризира с определеност, защото можем да предвидим резултатите, защото имаме информация за времевите интервали и очакваната възвращаемост.
2. Какъв метод за моделиране ще използвате и защо?
Използваме линеен оптимизационен метод, защото при този метод се определя оптималното решение, при което се реализира максималната печалба или минималните разходи.
3. За какъв период от време ще е съставен моделът?
Моделът е съставен за три години, защото само за три години има доходност.
4. Формулирайте модел за максимизиране на възвръщаемостта от описания портфейл от проекти.

(Свободен капитал): факултетния номер умножен по 100: 17121*100=1712100;

Х1 - инвестиран капитал в лева - І проект
Х2 - инвестиран капитал в лева - II проект
Х3 - инвестиран капитал в лева - III проект
Х4 - инвестиран капитал в лева - ІV проект

* Доходността на четирите проекта ги смятаме по формулите за проста и сложна лихва:
> Проста лихва: Kn = Ko.(1+ n . p/100 )
> Сложна лихва: Kn = Ko.(1 + p/100 )n
Проект 1 - Х1 ( 1 + p*3 ) = ( 1 + 0,10*3 ) = 1,3
Проект 2 - Х2 ( 1 + p*3 ) = ( 1 + 0,11*3 ) = 1,33
Проект 3 - Х3 ( 1 + p*3 ) = ( 1 + 0,12*3 ) = 1,36
Проект 4 - Х4 ( 1 + p ) = 1 + 0,09 = 1.093 = 1,3
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по моделиране и анализ на решения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.