Курсова работа по основи на строителния бизнес на тема водно строителство


Категория на документа: Други
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА - ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОЙТЕЛСТВОТО

Курсова работа

по Основи на строителния бизнес
Тема: Строителство на водни съоражения по модел на "Хидрострой"АД, как да бъдем първи и да се задържим там?

Изготвил: Проверил:

Варна, април 2014г.

Съдържание

В настоящата курсова работа ще разгледаме фирмения модел на управление и изпълнение при строителството на водни съоражения на "Хидрострой" АД, една компания с богата история и опит, доказан първенец на българския стройтелен пазар. Целта на разработката е да представи цялостния модел на управление и изпълнение на строителните дейности при сторежа на водни съоражения, той да бъде анализиран и да бъдат предложени идеи за подобрение работата на компанията.

I.Увод - стр.3

II.Глава първа - Въведения във водносто строителство, "Хидрострой" АД - една компания с история. - стр.4

III.Глава втора - Модела на "Хидрострой" АД при извършването на водно строителство. -стр.5-6-7

IV.Глава четвърта - заключение включващо мислен анализ на модела за работа на компанията и препоръки за подобряването му. -стр.8-9

I.Увод

"Хидрострой" АД изпълнява своите проекти, прилагайки европейски стандарти на качество и опазване на околната среда. Фирмената философия на "Хидрострой" АД залага на качествената и ефективна дейност, както и на лоялността към клиентите, партньорите и служителите си. Дружеството проявява и отговорно поведение в социалните аспекти в дейността си, допринасяйки за стабилното икономическо развитие и опазването на околната среда.

Обект на курсовата работа е: строителството на водни съоражения по модел на "Хидрострой" АД

Предмет на проучването ми е: Подходът към реализирането на един строителен проект в съответния бранш на водното строителство.В конкретната курсова работа ще бъдат засегнати основни процеси при изграждането на проекти от съответния тип, следствие модела на работа на съответаната разглеждана компания.

Целта на разработката е да се поясни и даде пример за основен модел на работа при извършването на строителни дейности от типа на водното строителство.

Нaкрая ще изразя собствено мнение от типа анализ върху изследвания модел на строителство и ще предложа препоръки за по-добро изпълнение на строителните дейности и операциите около него на съответната компания

II.Глава първа

1.Въведение във водното строителство
Водното строителство включва проектиране и строеж на канализационни, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водоснабдяването и канализацията на населени места, сгради и постройки, хидромелиоративни системи и строителството на водни басеини, водни спа центрове и паркове от типа аква-парк.

2.Причината да избера точно тази компания за изучаване и анализиране е дългогодишният опит и професионализмът на служителите, високото качество на извършваните дейности и добрите финансови резултати. "Хидрострой" АД е на едно от първите места в строителният бранш у нас. Десетки възложители препоръчват фирмата като надежден строител и коректен партньор.

3.На кратко историята на компанията подсказва, че тя не е нова на строителния пазар в България. При основаването си дружеството започва своята дейност с изграждането на язовири, водопроводи, канализационни колектори, като издига и основните пречиствателни станции по Северното Черноморие. Заедно с това доказва силите си в пътното строителство и поддръжка в цялата страна. Заради своята коректност, точност, нестихваща работа и блестящи резултати, фирмата се ползва с авторитет, уважение и доверие сред останалите български строителни компании. И днес "Хидрострой" АД, една компания развиваща дейноста си вече половин век продължава да разширява и модернизира дейността си.

"Причината тази компания да е толкова успешна, е че тя води правилна политика, черпи опит от историята си и по този начин полага основи на строител ния бизнес в съответния бранш, основи по които много други компании се водят."

III.Глава втораСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по основи на строителния бизнес на тема водно строителство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.