Курсова работа по основи на управлението


Категория на документа: ДругиКомуникацията е средството, с което е повишена мотивацията на служителите, което от своя страна води до положителни ефекти, изразяващи се в количеството и качеството на продукцията.

Мотивирането е въздействие върху поведението на даден индивид, а процесът на мотивация - състояние на стремеж към постигане на цел, която е обща с тази на фирмата.

Факторите, които оказват влияние върху поведението на отделния индивид на работното му място се свързват предимно с работната среда, съдържанието на самата работа, характера на взаимоотношенията в процеса на работа и стила на управление.

Съществено значение за осъществяване на добър стил на управление има умението на мениджъра да комуникира с подчинените му. Той трябва да умее да мотивира труда им, като промени нагласата им от състоянието "аз трябва" в състояние "аз искам". Това е гаранция, че изпълнителят е мотивиран да изпълнява възложените му задачи и осъзнава отговорността си при изпълнение целите на организацията.

Считам, че ако мениджърите познават правилата за комуникация и се съобразяват с тях в процеса на работа, то подчинените им ще имат възможност да се почувстват значими за организацията, да получат оценка и удовлетворение от полагания труд, което ще доведе до повишаване на мотивацията им, а оттам и до повишаване ефективността от работата в организацията.

Към комуникационната програма би могло да се добавят и някои допълнителни елементи, като например:

- организиране на няколко дневни семинари, тийм билдинг програми, сплотяващи игри и др. на служители от различни нива в йерархията на организацията. Практиката показва, че в неформална среда те са по-комуникативни, открито споделят и коментират текущи въпроси и проблеми, свързани с дейността на организацията.

- би могло служители, избирани на случаен или друг принцип да вземат участие в заседанията на висшето ръководство, като им се предоставят определени права, като даване на мнения и препоръки при вземане на решения, свързани с дейността и развитието на организацията.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.