Курсова работа по писмени и устни комуникации


Категория на документа: Други


2. Игнориране на деловия пакет и контрол
3. Пренебрегване на противоречаща информация
4. Бариера в самата организация
5. Игнориране или непознаване на вербалното общуване
6. Езикови бариери

Преодоляването на бариерите в общуването, може да се окаже доста деликатен процес. Бариерното преодоляване се осъществява с тази деликатност, която притежават грациозните балетистите, гениалността на поета и смелостта на чистата детска душа. Когато човек овладее изкуството на общуване, открива неизбежността и необходимостта на общуването с другия.

Деловото общуване се осъществява в писмена форма (чрез размяна на документи и различни по вид писмени материали) и в устни съобщения, които предизвикват обратна връзка, отговор.

Писмената форма на делово общуване е задължителна при официални изявления и изказвания. Нерядко се налага при публично изказване да представяме написаното чрез устна реч пред аудиторията. Чрез писмената форма на общуване ние имаме възможността да предоставим по голяма по обем информация и да се подготвим по-добре за това, което искаме да кажем, тъй като по презумпция писмения текст е по - обмислен от устния.

Когато общуването между две страни е чрез писмена форма, никой не може да се отметне от думите си, защото всичко е записано черно на бяло. Друга положителна страна на писменото общуване е, че написаният текст може да се съхранява, да се размножава и да става достояние на хора, които не са присъствали непосредствено на комуникативния акт.

Когато общуваме чрез устната форма за обмен на информация, получателя на посланието, което изпращаме е и слушател, и зрител. При устното общуване събеседника ни по всяко време може да поиска допълнителна информация за това, което говорим. В същото време, ние в ролята на говорител, можем да направим обратна връзка, като поясним или коригираме това, което сме казали. Директната устна изява може да бъде направена чрез четене на текстове, чрез частично импровизиране и може да импровизираме напълно, без да използваме бележки.

Няма как да се каже че едната форма на общуване е по - добра и ефективна от другата. Всеки комуникатор трябва да познава добре възможностите и на двете форми на делово общуване, и сам да избере подходящата за него, а може да използва и двете.

Когато общуваме, ние трябва да притежаваме не само умението да говорим, но и да слушаме. Винаги трябва да подхождаме с уважение към човекът, който говори, като го изслушаме внимателно, без да го прекъсваме и се опитаме да разберем какво точно иска да ни каже. Демонстрирането на липса на интерес и отегчение, както и непрекъснатото желание да се чуе нашето лично мнение, са признак за неумение да слушаме.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по писмени и устни комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.