Курсова работа по промишлен дизайн


Категория на документа: Други


Университет за национално и световно стопанство

Факултет: Общоикономически

Специалност: Интелектуална собственост

Курсова работа на тема:

Дизайн на бижута.
Проучване и анализ на клас 11, подклас 01 на Промишлените дизайни от Локарно, по национален и регионален ред

Изготвил: Деница Димова
Ф. Номер: 291282;

Проверил: Доц. М. Маркова

/.........................../

Хон. Преп. В.Чорбаджийска

/........................../

Ноември, 2012г., София

Съдържание:

1. Основни положения в областта на Промишления дизайн стр. 3-4
А. Дефиниции стр. 3
Б. Закрила на Промишления дизайн стр.3
В. Видове Промишлен дизайн стр. 3
2. Дизайн на бижута стр. 4
3. Цел на проучването стр. 4
4. Времеви обхват на проучването стр. 4
5. Изложение на намерената информация от електронните търсачки стр. 4-15
А. Резултати от проучването по национален ред стр. 4-5
Б. Резултати от проучването по регионален ред стр. 5-12
6. Обобщение и изводи стр. 13
А. Схематично изложение стр. 14
7. Библиография стр. 14

1. Основни положения в областта на Промишления дизайн

А. Дефиниции:

Според българското законодателство:

"Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от нео, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или съчетание от тях."

Според чуждестранното законодателство ( Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар):

"Дизайн на общността е външният вид на продукта или част от него, определен по-специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на продукта и/или орнаментите му."Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по промишлен дизайн 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.