Курсова работа по промишлен дизайн


Категория на документа: Други


е подала заявка и е регистрирала 41 дизайна на бижута от клас 11, подклас 01, като техният срок на защита е изтекъл и не е бил подновен, аналогично на горепосочения първи дизайн на тази фирма.
На 20.07.2006год. фирмата Thomas Sabo GmbH & Co. Schmuckhandel KG отново е подала заявка и е получила разрешение за регистрация на други 25дизайна. Техният срок на защита изтича на 20.07.2016год. Пример от тази група дизайни:

Заявител: Thomas Sabo GmbH & Co. Schmuckhandel KG
Регистриран дизайн: Бижу (Jewellery)
Номер на дизайна: 000563457-0001
Дата на заявка: 20.07.2006г.
Дата на регистрация: 20.07.2006г.
Защита до: 20.07.2016г.

На 22.12.2006год. фирмата Thomas Sabo GmbH & Co. Schmuckhandel KG отново е подала заявка и е получила разрешение за регистрация на други 73 дизайна. Техният срок на защита изтича на 20.07.2016год. Пример от тази група дизайни:

Заявител: Thomas Sabo GmbH & Co. Schmuckhandel KG
Регистриран дизайн: Бижу (Jewellery)
Номер на дизайна: 000563457-0001
Дата на заявка: 22.12.2006г.
Дата на регистрация: 22.12.2006г.
Защита до: 22.12.2011г.

2* Заявител: On Glory Trading Limited
Брой дизайни: 71
Първи регистриран дизайн: Бижу (Jewellery)
Номер на дизайна: 000493507-0001
Дата на заявка: 10.03.2006г.
Дата на регистрация: 10.03.2006г.
Защита до: 10.03.2016г
Изображение:

На тази дата- 10.03.2006г. са регистрирани общо 51дизайна на бижута от клас 11,подклас01.

На 02.11.2006год. фирмата On Glory Trading Limited отново е подала заявка и е получила разрешение за регистрация на други 20 дизайна. Техният срок на защита изтича на 02.11.2011год. Пример от тази група дизайни:

Заявител: On Glory Trading Limited
Регистриран дизайн: Бижу (Jewellery)
Номер на дизайна: 000614979-0001
Дата на заявка: 02.11.2006г.
Дата на регистрация: 02.11.2006г.
Защита до: 02.11.2011г.

Зад тази марка On Glory Trading Limited всъщност отново стои Томас Сабо (Thomas Sabo). Той е създателят както на дизайните на предишната марка, носеща името му, така и на тази. Има малка разлика в адреса за кореспонденция на On Glory Trading Limited, посочен е в Хон Конг. Може би тази промяна е направена заради преместване на част от производството в Китай.
Същественото тук е, че създателят Томас Сабо на дизайните има изключително висока заявителска и регистрационна активност, независимо под какво наименование на фирмата се крие.

3* Заявител: BULGARI S.p.A.
Брой дизайни: 13
Първи регистриран дизайн: Бижу (Jewellery)
Номер на дизайна: 000642350-0001
Дата на заявка: 22.12.2006г.
Дата на регистрация: 22.12.2006г.
Защита до: 22.12.2016г.
Изображение:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по промишлен дизайн 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.