Курсова работа по промишлени системи за автоматизация


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Катедра: Автоматизация на производството

Дисциплина: Промишлени системи за автоматизация

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Да се номерират отделните елементи от схемите на фиг.1 и фиг.2, да се опише типа на всеки от тях по неговото означение и да се обясни действието на схемите.

Изработил: Радина Великова Илиева, спец.: АИУТ, V курс, II поток, 3 група, фак.№: 086903

Проверил:_________________

гл.ас.д-р Николов

Вариант 9

Елементите на схемата са както следва:

1. Изпълнителен механизъм.
2. Регулатор с ръчен задатчик(регулатор за регулиране на температура).
3. Съпротивителен термометър - терморезистор.
4. Резервоар с течност.
5. Триходов вентил (РО).

Схемата на фиг.1 представлява регулиране на температурата на течността в резервоара.Температурата се следи от терморезистора 3, чийто сигнал постъпва в регулатора с ръчна настройка (регулатора за измерване на температурата) 2. Когато температурата на изходната течност е висока, терморезистора 3 изпраща с-л към регулатора 2, който от своя страна изработва въздействие на изхода си и го предава към ИМ 1, а той към триходовия вентил 5. Така вентила започва да се отваря/затваря и по този начин регулира температурата на течността в резервоара, чрез регулиране на допусканото количество топла и студена течност.

Елементите на схемата са както следва:

1. Химически реактор.
2. Регулатор с параметричен задатчик.
3. Изпълнителен механизъм.
4. Датчик за разход тип "диафрагма".
5. Датчик за разход тип "диафрагма".
6. Регулиращ орган.
7. Регулатор с ръчен задатчик.
8. Чувствителен елемент.
9. Пизометричен чувствителен елемент за ниво или разход.
10. Регулатор с ръчен задатчик - за измерване на ниво.
11. Изпълнителен механизъм.
12. Прав вентил - РО

Схемата от фиг.2 представлява с-ма за измерване на температурата и нивото на течността в химичният реактор. Реагентите А и В се вливат в резервоара (1). Датчика (4) следи разходът на реагента А, който изпраща с-л към Регулатора (2). Той от своя страна изпраща с-л към ИМ (3) , който може да променя количеството постъпващо в химичния реактор, чрез отваряне/затваряне на вентила(РО) (6).
Датчика (5) следи разходът на реагента В, който изпраща с-л също към регулатора (2), изпращащ от своя страна с-л към ИМ (3), който контролира постъпващото количество в химичният реактор, чрез отваряне/затваряне на вентила (6).
Чувствителният елемент (9) следи нивото на сместа получена от постъпилите два реагента А и В в хим. реактор . След което изпраща с-л към регулатора (10), който се подава на Им,който контролира нивото , а той отваря/затваря вентила, с цел регулиране на нивото.
След като течността излезе от реактора във вид на изпарения, температурата на парата се следи от чувствителния елемент и взависимост от температурата на тези изпарения се решава какво количество от реагентите А и В да се вкара. Тази информация се предава коригиращата с-ма, т.е на регулатор 7, който я подава на регулатора 2
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по промишлени системи за автоматизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.