Курсова работа по стратегическо управление


Категория на документа: Други
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О О Б У Ч Е Н И Е
Бакалавърска програма
Специалност "Бизниесадминистрация"

Учебна дисциплината
"Стратегическо управление"

Курсова работа

"МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ФИРМА "АДЖАРА" ООД - гр. София

Разработил: Проверил:
Ирена Емилова Петрова доц. д-р Б. Гьошев
Фак. № 16362

София

Юни 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

I. Представяне на фирмата
1. предмет на дейност
2. структура и персонал
3. активи и годишен оборот

II. Мисия на фирмата

III. Анализ на околната среда на фирмата

IV. Анализ на вътрешната среда на фирмата

V. Цели на фирмата

VI. Стратегия на фирмата

Заключение

Въведение
Днес светът в който живеем е бурен и динамичен, с непрекъснати промени във всички области на общественото развитие, от което произтича и необходимостта от нови подходи при взимането на решения. Напоследък все повече фирми и компании насочват усилията си към определяне на стратегия, тъй като тя е най-важният елемент от тяхното управление. Посредством тази стратегия се определят принципите и начинът за постигане на целите на дадената органицазия.
Когато една фирма е в крак с изискванията на пазара на потребление, когато прави непрекъснати нововъведения, с цел устойчивост и разширяване на дейността си, когато не само привлича, но и задържа клиентите си, тя увеличава печалбите си и постига просперитет. Също така тази фирма за да бъде печаливша и търсена в сферата на своята дейност, трябва да бъде близо до интересите на своите клиенти, да бъде конкурентноспособна на пазара, да представя продуктите си посредством реклама, да знае кога, как и какви промоции може да представи на клиентите си с цел да ги привлече.
Една такава фирма, която се е доказала на пазара на потребление с непрекъснато развиваща се активна дейност и ясна политика, с много добра фирмена стратегия и отличен ръководен екип е фирма "АДЖАРА" ООД

I. Представяне на фирмата

1. Предмет на дейност
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.