Курсова работа по стратегическо управление


Категория на документа: Други


Стопанска Академия " Д. А. Ценов" - гр. Свищов

КУРСОВА

РАБОТА

По дисциплината

Стратегическо управление

"Керос България"ЕАД

Изготвен от :
Йордан Ивайлов Йорданов
Факултетен номер : 125046
Група 55 - Стопанско управление
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Кратка история и предмет на дейност на "Керос България"ЕАД;

2. SWOT анализ;

3. Стратегически избор;

4. Модел на Tompson и Stricland;Модел на McKinsey;

5. Мисия и цели на фирмата;

6. Използвани стратегии в организацията в момента;

7. Подходяща стратегия за организацията;

8. Примерна програма за развитие на фирмата за следващите 5 години;

9. Конкретни действия за изпълнение на предложената програма.

1.Кратка история и предмет на дейност на "Керос България"ЕАД

"Керос България" ЕАД е производствена фабрика с испанско потекло. Основана е пред 1994г. в гр.Нулес ( Испания ), а по-късно създават втори цех за производство в гр. Русе ( България) през 2009г. Основателя на фабриката разчита на своята професионална квалификация, опит, идеи и подход спрямо конкуренцията на пазара. При утвържаването на бизнеса си, постепенно започва да доминира на испанският пазар с качество и добри цени. В момента Керос изнася в над 80 страни. Много от тези страни изискват качествен продукт и добро обслужване, нужди, които са обхванати от техните маркови продукти. За много от клиентите на "Керос" е повече от просто един доставчик. Тя е партньор, който осигурява продукт с признат авторитет. Успехът и възможностите на някои пазари са довели до развитието на нови предприятия в чужбина, както е в случая на два разпределителни склада на "Керос" в Гърция и Унгария.

2.SWOT анализ

1. Силни страни на фирмата
Основните фактори за успех на фирмата са дългогодишния опит на управляващите, наясно са със своите цели и перспективи за напред. Друга силна страна на фабриката са ниските цени на стоките и високото им качество. Фирмата изпитва доста леки затруднения при "кризата" и продължава производството си със същите темпове. Винаги може да има недоволни клиенти, но фирмата е предвидила компенсации в полза на тях. Персонала е с професионална квалификация. Фирмата предлага продукти на различни цени, според пазара на който предлага продукцията си. Голяма продуктова гама. Използване на най-новите технологии за дългосрочното им просъществуване

2. Слаби страни на фирмата
Пазарът в областта на керамиката не е ясно сегментиран, тъй като всички могат да са потенциални клиенти.

3.Възможности- Пазарът на фирмата е изключително развит. Навлизат все повече нови технологии, нивото на предлагането и услугите е много добро и продължава навлизането им в световният пазар с бързи темпове. Обмисляне за използването на иновативни проекти в бъдещ период.

4.Заплахи- Навлизане на нови керамични фабрики в отрасла, които могат да предложат на пазара по ниски цени и същото високо качество на продуктите им. Винаги съществува риск от непредвидени разходи. Държавата като цяло не стимулира и не подпомага частните фирми и има редица ограничителни мерки и разпоредби, които могат да повлияят за развиването на фирмата в България.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.