Курсова работа по техническа експлатация на железопътната техника


Категория на документа: Други


1. Счупване(скъсване) на оста в резултат от претоварване и умора
Разрушаването от претоварване е сравнително рядко явление. Ломът на счупването в този случай има характерна зърнеста , красталовидна повърхност. Най-често осите се резрушават от умора на материала. Ломът на счупването в този случай има две зони: зона на счупване от умора , имаща кадифеноматова повърхност , и зона на счупване от претоварване с характерната си зърнеста повърхност. За намаляване вероятноста от счупване в следствие умора на материала се препоръчва преходите да се изработват с възможно най-големи закръгления и да имат малка грапавост на повърхнината,да се избягват отворите,преминаващи през цялото сечение на оста и др.

2. Пукнатини в следствие умора на материала.
Изразява се в загуба на първоначалната якост. Разрушаването от умора се наблюдава в онези места на осите , при които се появяват най-големи концентрации на напреженията (преход от едно сечение в друго , места на изрези и канали в оста и др.). Представлява появата на пукнатини и по - следващо отчупване на метал в следствие значителни вътрешни напрежения предизвикани от деформация на материала в макрообеми и по - следващо настъпване на умора на материала и намаляване на силата на междукристалните връзки. Този вид износване се наблюдава както при триене при плъзгане.

3. Износване на повърхнините на осите (напр. шийки)

Износените повърхнини се възстановяват чрез електроискрово наваряване или по

галваничен път (пожелезяване,хромиране и др.)

4. Изкривяване вследствие претоварване

Осите стават негодни за употреба. Оси с висока себестоиност и трудоемка

изработка е възможно да се възстановяват , като обикновено дефектиралите

шийки се наваряват и престъргват на размер (при износване). Оси с по - голяма

дължина е възможно да се изправят , чрез механична обработка. При разбити

отвори се набиват втулки.

5. Скъсване на резбата.

Възможна поява вследствие натоварвания на срязване.

6. Подбиване на резбата

Вследствие пренавиване , външен контакт или удар с тяло с по - твърда структура.

В следствие на някоя от механичните повреди , при оси с ниска себестоиност е целесъобразно да се бракуват и да се заменят с нови.

Технология за производство

Поради голямата си якост и устойчивост срещу деформация стоманата е главният материал за изработване на осите , най-често стомана 45. Стоманата се поддава на пластична деформация и механична обработка (струговане , фрезоване , райбероване , шлифоване и пр.). Тя може да се термообработва , с което механичните и качества се изменят в широки граници. Всички отговорни оси , работещи при по - голямо натоварване , се подлагат на термична обработка - закаляване с отвръщане за високовъглеродните и на повърхностна химокотермична обработка за нисковъглеродните стомани , също и повърхностно захаляване с ТВЧ. Основен вид заготовки за изработване на стъпални оси са изковките и щамповките. Макар и рядко за стъпални оси се използва прътов материал нарязан на дължина за един или няколко детайла , когато стъпала са малко на брой и с малка разлика между отделните диаметри. При работа на автомати прътовия материал не се нарязва предварително. При проверката на стъпланите оси сериозно внимание се обръща върху спазването на размерите и допустимата грапавост не само на цилиндричните шийки , но и на отговорните чела и важните разстояния между тях. На внимателен контрол подлежи и спазването на геометричната форма и взаимоположението на различните повърхнини -конусността , овалността и биенето на шийките , както и перпендикулярността на челните повърхнини. Не по - малко важна е проверката на размерите и разположението на шпонковите и шлицовите канали и резбите. За проверката на шлицовите канали и резбите се използват предимно съответни калибри.

Производство на оси :

1. Отрязване на заготовка.
Прътов материал стомана
EN 10083-2 ‒ С45(Е+А)
ЕN 10204 - 3.1 ( за контрол на материала) , Ф38 , L=210 mm. Преди започване на технологичния маршрут на заготовката се прави дефектоскопия за наличие на пукнатини в нея,ако има такива тя се заменя.

2. Фрезоване на крайните чела и пробиване на центрови отвори на тях. При сериино масово производство това става на двустранен фрезово -центрови полуавтомат на една установка.

3. Грубо и фино струговане на всички стъпала на оста.
Подходящи са копирни стругови полуавтомати с висока производителност и сравнително по - малко време за настройване. При грубо струговане стъпалните оси се базират чрез захващане на единия край в бързодействащ патроник и подпиране на другия с център. Производителността на обработката зависи от реда на струговане на отделните стъпала. Всяко стъпало се стругова отделно. В зависимост от диаметъра на шийките се определят стъпките на струговане. От изискванията за грапавост на отделните шийки зависят финото струговане и в определени случай шлайфане.

4. Фрезоване на квадрата (Шийка Ф32)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по техническа експлатация на железопътната техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.