Курсова работа по телевизионни системи


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА: ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ЕЛЕКТРОННА МЕДИЙНА СИСТЕМА. ИСТОРИЯ, ЕТАПИ, ВИДОВЕ, ФОРМАТИ И ЖАНРОВЕ.

ИЗГОТВИЛ: МИРЕНА КОЛЕВА
ТИТУЛЯР НА ДИСЦИПЛИНАТА:
ЖУРНАЛИСТИКА, ІІІ КУРС
ПРОФ. Д-Р М. ПЕШЕВА
ФАК. № 067 - Ж


ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
2014
Съдържание

История на телевизията

2 стр.
Етапи в развитието на телевизията

5 стр.
Видове телевизия

8 стр.
Телевизионни формати

14 стр.
Телевизионни жанрове

16 стр.
Използвана литература

19 стр.


История на телевизията
И

сторията на телевизията започва в края на XIX век, когато Пол Нипков изобретява "първата в света електромеханична телевизионна система". Както си седял сам в къщи пред газовата лампа му хрумнала идеята със спирално перфориран диск, снимка да бъде мозаично раздробена на точки и редове. Дискът на Нипков е най-широко използваната разлагаща система от следващите експериментатори. Той е с голям диаметър и има близо до периферията си серия отвори, направени
Дискът на Нипков

във формата на спирала. Тези дискове са се използвали и в предавателите, и в приемниците, като са били синхронизирани.

Като негово изобретение може да се приеме всъщност спиралната форма на диска. Своя диск Пол Нипков патентова на 6 януари 1884год., който всъщност не навлиза в практиката, поради липса на интерес към изобретението му по онова време и както не рядко се случва с изобретенията, се внедрява на практика след изтичане срока на патента.

На 26 януари 1926 г. шотландецът Джон Беърд прави първата публична демонстрация на движещи се изображения чрез конструираната от него телевизионна система от механичен тип. Това се определя и като официална дата за стартирането на

Главният детайл в проекта на Нипков е въртящ се диск с 24 отвора, разположени в спирала покрай външния ръб на диска, като отразяваната светлина от предназначения за предаване обект трябва да преминава през отворите на перфорирания кръг и да достига до специално инсталирана селенова клетка. Аналогичен диск в приемното устройство застава на пътя между източника на светлината и зрителите. Двата диска се въртят с постоянна скорост, като според идеята на Нипков това трябвало да доведе до изображение, което да може да бъде наблюдавано през специален окуляр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по телевизионни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.