Курсова работа по теория на автоматичното управление


Категория на документа: Други


РУ "Ангел Кънчев"

К у р с о в а р а б о т а

по

Теория на автоматичното управление

Име: Емран Невзат Мюмюн
Фак.№:073124
Група: 22 А
Специалност: Електроника
Курс: II

Дата:................ Проверил: ..............

Доц.Г.Лехов/

З а д а н и е:
1.Намерете предавателната функция на затворена система Фyr(р)
2.Определете устойчивостта на САУ чрез критерия на Найквист.
3.Определете устойчивостта на САУ чрез критерия на Боде. Ако системата е устойчива, определете запаса по устойчивост по модул и запаса по устойчивост по фаза. Определете граничната стойност на коефициента на усилване на отворената система.
4.Определете грешката в установен режим при задаващо въздействие r(t) = v.t, v = const.
5.Определете грешката в установен режим, предизвикана от смущаващото въздействие f(t) = f0.1(t), f0=const.
6.Постройте преходната функция на САУ по задаващо въздействие.
7.Постройте преходната функция на САУ по смущаващо въздействие.
8.Построите графиката на управляемата величина при прилагане последователно във времето на стъпаловидно задаващо въздействие и стъпаловидно смущаващо въздействие.

Вариант 8E:
Параметри:
k1
-
Т1
s
k2

s-1
Т2

s
T3
s2
T4
s
Стойности:
50
0,1
1,25
0.01
0.5
0.025Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по теория на автоматичното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.