Курсова работа по Термично обработване на металите (ТОМ)


Категория на документа: Други
Курсова работа
по
ТОМ

Изготвил: Проерил:
Иван Миленов Иванов проф. Д. Ставрев
4 курс ; МТТ ; 2 група ;
Фак. № 091029 /......................................../

Преди всичко е необходимо избраният да отговаря на определени технически изисквания.Те се определят от материалана изделието,вид на съединението и организация на производството.Избор на метод и според конструктивните особености на изделето,производителността на метода и техните 300 броя на серия (300бр./серия)

Основната цел на ТО при производството на метални материали е подобряване якостните и механични показатели в желаната от нас посока. Термичната обработка може да е:

- обемна - когато трябва да постигнем еднаква твърдост по цялата дължина;
- повърхностна - за подобряване на свойствата само на повърхностния слой, с цел предпазване от корозия, изриване и др.
При основните методи за термично обработване структурата и свойствата се менят, без да се изменят състава на материала и формата на изделията.

Материал за изработване на детайла : Стомана 45

Химичен състав на стомана 45:
C
Si
Mn
0,42-0,50
0,17-0,37
0,50-0,80

Температурна критическа точка:
Ас1
Ас3
Аr1
Аr3
725
770
690
720


Закаляване :

Прилага се за стомани със съдържание на въглерод над 0.35%.
Представлява процес обратен на отгряването. Състои се в нагряване на
подевтектоидните стомани до температури над А3 а за надевтектоидните -
над А1, задържане и следващо бързо охлаждане с надкритична скорост с
цел фиксиране на неравновесна структура, наречена мартензит, която
притежава висока твърдост и ниска жилавост, съпроводена с високи
вътрешни напрежения. Повечето легиращи елементи - Cr, Mn, Ni намаляват
критичната скорост и позволяват закаляването да се извърши в масло
вместо във вода, с което се намаляват вътрешните напрежения иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по Термично обработване на металите (ТОМ) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.