Курсова работа по урбанистика


Категория на документа: Други
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

ДИСЦИПЛИНА "УРБАНИСТИКА"

КУРСОВА РАБОТА
НА
Тема: "Градоустройствена характеристика на Втори жилищен район на гр.Варна"

Разработили: Проверили:

ВАРНА, 2014

Съдържание:

Увод......................................................................3стр.
1. Местоположение на района .................................... 3стр.
2.Транспортна достъпност на района ............................4стр.
3. Население ...........................................................5стр.
4. Жилищен сграден фонд ..........................................5стр.
5. Обекти на обслужването .........................................5стр.
6. Озеленяване ........................................................6стр.
7. Техническа инфраструктура ....................................6стр.
8. Държавни, общински и други обекти ........................7стр.

Заключение ...........................................................8стр.
Източници ............................................................9стр.

Увод

Варна е третият по големина град, заемащплощ от 205 кв.км. Разположението на града по севернотокрайбрежие на Черно море, както и богатите природниресурси, гопревръщат в един от най-известнитекурортницентрове в Европа и най-големия в черноморския регион.Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Среднияизток и Западна Европа.

Целта на настоящото курсово задание е с помощта на първични и вторични данни и информация да се представят и анализират градоустройствените параметри (характеристика) на Втори жилищен район на град Варна.
В изложението си, екипът ни ще се опита най-пълно и ясно да посочи някои от най - важните характеристики на района - местоположение и граници, транспортна достъпност,население,жилищен сграден фонд,обекти на обслужването,озеленяване,техническа инфраструктура и държавни и общински обекти.

1.Местоположение

Втори жилищен район е част от Район "Приморски". Той е разположен на едно от най- хубавите и достъпни места в града. Неговите граници се формират от бул. " Цар Освободител" на юг, ул. " Ген. Колев" на запад, бул. "Чаталджа" на север и бул. "Осми Приморски Полк" на изток. Районът се намира в централната градска част и комуникациите са добре развити.

В пределите на Втори жилищен район влизат улиците: частта от горе посочените булеварди ("Ген. Колев", "Чаталджа", "Осми приморски полк", "Цар Освободител"), ул. "Ген. Столипин", ул. "Ген. Цимерман", ул. "Иван Аксаков", ул. "Ген. Гурко", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Ген. Столетов", ул. "Ген. Паренсов", ул. "Проф. Марин Дринов",ул. "Цар Асен", ул. "Ген. Киселов".

2.Транспортна достъпност

За Втори жилищен район е характерно комбинираното предвижване,т.е-градски транспорт и пешеходен. Тук е налице проблем относно пешеходните пътеки, защото почти всички са заети от паркирани автомобили. По малките улички преминаването по тротоарите е практически невъзможно, поради малкия брой паркинги.

От тук преминават най-много градски и извънградски автобусни линии в целя град. Единственият булевард в районът, по който не преминават автобусни линии, е булевард "Чаталджа". Достигането до Морската градина се осъществява пешеходно, възможно е и ползването на градски транспорт чрез линия №20 или пък с лек автомобил.

Връзката на район Приморски с Промишлената зона се осъществява чрез линия №7 или с лек автомобил. По бул. "Цар Освободител" минават автобусни линии номер 20 - връзка от ЖП гара до жк.Владиславово, 118 и 118А - Владиславово - Почивка. По булевард "Генерал Колев" минават линиите 3 - тръгваща от КРЗ - Център - Окръжна болница - Базар Левски , 13 - жк.Васил Левски бл.22 - ЖП гара, 13А ЖП гара - жк.В.левси бл.22, 32 - ЖП гара - Център.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по урбанистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.