Курсова работа за надеждността на фирма


Категория на документа: Други


 Колеж по телекомуникации и пощи

Курсова работа по Основи на управлението

Тема : Анализа на надеждността на оборудването в частна фирма за предоставяне на услуги .

Разработил : Елизабет Жорова Велкова , МИТП , ЗО , 2 - ри курс , фак. № 331211

Задал :
доц. Д-р Добромир Маламов

Утвърдил :
доц. Д-р Добромир Маламов

Съдържание :

1. Увод
2. Формулировка на решавания казус
3. Изработка на модел за решаване на проблема
4. Използвана литература

ЕТ "Цанков" е създаден през 1995 год. , чиято основна фирмена дейност е производството на всякакви видове мебели и обзавеждане . Мебелите са подвижни или вградени продукти , предназначени за обзавеждане на жилищни , обществени и производствени предприятия на сгради , транспортни средства и други зони на обитаване на човека . След храната и облеклото те са най - необходимите продукти в живота на всеки човек . Днес няма човешка дейност , която да не е свързана с мебели , които да подпомагат неговия труд и почивка .
Съвременната мебел е достъпна до масовия потребител .

На първа позиция тя се отличава с голяма функционалност , което означава максимална практическа пригодност в условията на найната употреба . Това се осигурява чрез стриктно спазване на функционалните размери , избора на най - подходящите материали , оптимизирана на конструкцията на базата на необходима якост , трайност , устойчивост при експлатация , точност на производството и изящно оформление на външния вид на мебелите .

На втора позиция съвременната мебел се отличава с приложението на нови по висококачествени и по - ефективни материали като плочи от дървесни частици , плочи от дървесни влакна , фурнири , слоеста дървесина , фолиа и др. .

На трета позиция съвременната мебел се отличава с голямата си технологичност , основаваща се на внедряването в технологията на нови машини и съоражения , осигуряващи по висококачествена и същевременно с по малко разход на труд механизирана и автоматизирана обработка .
За производството на мебели се използват различни по предназначение и произход материали - дървени , метални , пластмасови , текстилни , кожени и др. . При изработване на мека мебел се използват пружини , материали за пълнене , облицоваща тъкан .

Качеството на мебелите се определя от качеството на използваните суровини и материали , от механичната обработка и съединяването на детайлите и на елементите в мебел и тяхната допълнителна обработка , от притежавнитте естетични показатели , комфортност , надеждност и др. .

Задачата , с която трябва да се справим е да анализираме надеждността на обурудването във фирмата на производството на мебели ЕТ "Цанков" по тясно свързано с изработването на холна масичка . Основното от всички действия е изчислението на размерите на отделните елементи , броя на детайлите , изработването на отделните части , материалите с които трябва да се зглобят . Целият този процес е сложна система , която се състои от резервирани и нерезервирани подсистеми .

Надеждността представлява свойството на една система да запази качеството си на функциониране . Тя се измерва чрез вероятност . Основната и задача е да намери средното време на безопасността на работа на единица организация , ако са известни интензивността на отказите на нейните елементи . Системите биват два вида :

1. Резервирани : елементите им са успоредно свързани , като основния принцип е общата надеждност да е по - голяма от най - надеждния елемент , т.е. има заменяемост между отделните елементи в системата .
2. Нерезервирани : елементите са свързани последователно и характерно е , че при тази система общата надеждност е по - малка от най - ненадеждния елемент . Несъществува заменяемост между елементите в системата .

Резервираност е необходима за повишаване надеждността на системата . При сложна система ( както нашата ) трябва да се намери първо надеждността на отделните елементи , а след това и на цялата система . Формулата , която ще използваме за резервирана система е :

Р = 1 -∏ ( 1-Рi)

Схема на системата :

Легенда :

1, 2 , 3 - фрези , 4 , 5 - шлайфачни машини , 6 - кантиращи машини , 7 , 8 - прахопочистване , 9 - лаконанасяне , 10 - сглобка на детайлите

AC , CD , EF са резервирани системи , тъй като елементите им са свързани успоредно . AD , DE , EF , FG , GB са нерезервирани системи , тъй като елементите им са свързани последователно .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за надеждността на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.