Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА
за
проведен летен стаж

в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен

"Хибриден център по свиневъдство" АД ("Дружеството") е част от групата на "Бони Холдинг" АД и се занимава с производство и продажба на угоени и разплодни животни. Дружеството е регистрирано и учредено в Шуменския окръжен съд с решение от 18.01.1995 година.

Адресът на управление на Дружеството е: град Шумен 9700, 5-ти километър.

Земята е собственост на хибридния център по свиневъдство. Целият комплекс е разделен на две зони - бяла - производствена дейност и черна зона - администрация. В бялата зона всички работещи в производството минават през филтър за да не се разнасят зарази. Има вътрешен транспорт, които обслужва сградите - има фуражовози, трактори за превоз на животни, лечебница, лаборатория, където става осеменяването на майките. Осеменяването е изкуствено.

Дезинфекцията е на първо място - прави се на всички хора работещи и не работещи, на всички коли влизащи в комплекса - обеззаразяват се с разтвор.

Развитие и резултат от дейността на предприятието

Хибридният център по свиневъдство АД извършва своята производствена дейност в съответствие със своя основен предмет на дейност производство на свине и племенни свине за разплод и търговия с тях, производство и търговия с фуражи и фуражни смески, производство и търговия със селско-стопанска продукция, включва зърнопроизводство, месопроизводство и месопреработка, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, вътрешнотърговска дейност с хранителни и нехранителни продукти, всякаква търговска дейност, незабранена със закон. За 2011 година финансовия резултат след данъците е 161 хил. лв.

Приходите от дейността на Дружеството включват основно постъпленията от производство и търговия с животни. Признаването на приходите се начислява в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания.

През 2011 година са реализирани общо 40 245 броя животни от тях 36 417 са угоени, 3 237 броя са подрастващи и 591 броя разплодни. Приходите от продажби на животни са 9 619 хил. лв. и е реализирана брутна печалба от 593 хил. лв.

От общият обем на продажбите 54% е от свързани лица и 46% от външни клиенти.

Изменението в обема на продажбите, средните реализационни цени, себестойността и приходите от отделните групи животни са както следва:

Реализирани животни

Година
2011 г.
2010 г.

Групи животни

Брой

Кг

Стойност
(в лева)
Средна реализ. цена в лева

Брой

Кг

Стойност
(в лева)
Средна реализ. цена в леваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.