Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен


Категория на документа: Други


Текущи активиМатериални запаси
9
565
526
Биологични активи
6
2,041
1,989
Търговски и други вземания
10
2,275
3,043
Текущи вземания по корпоративен данък

18
14
Парични средства и еквиваленти
11
693
91


5,592
5,663
Общо активи

11,051
11,447
Собствен капиталАкционерен капитал
12
175
175
Законови резерви
13
64
64
Други резерви
13
7,164
7,170
Неразпределена печалба

7,822Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.